Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MDI ENERGIA S.A.: Odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki na wspólną kadencję (2022-09-02 11:21)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-09-02
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Odwołanie i powołanie członków Zarządu Spółki na wspólną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje,
iż w dniu 1 września 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu wszystkich członków Zarządu Spółki, a następnie podjęła uchwały o powołaniu tych członków Zarządu na wspólną 3-letnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 1 września 2022 roku i o powierzeniu Panu Grzegorzowi Sochackiemu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Panu Piotrowi Gajkowi funkcji Wiceprezesa Zarządu oraz o powierzeniu Panu Przemysławowi Skwarkowi funkcji Członka Zarządu.

Wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie są wspólnikami
w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie są członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Zarządu opublikowane zostały w Raportach bieżących 12/2016, 4/2019, 13/2020.

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
- §5 pkt 4 i pkt 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-02
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2022-09-02
Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej