Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,98+0,05%
CHF / PLN4,50+0,02%
GBP / PLN5,06+0,05%
EUR / USD1,09-0,04%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,75-0,05%
ROPA WTI78,63-0,17%
ZŁOTO2 114,66+0,02%
SREBRO23,87-0,13%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

M FOOD S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów oraz o podjętych działaniach w celu przeciwdziałania wystąpieniu niekorzystnych skutków sytuacji na Ukrainie na działalność spółek grupy kapitałowej M FOOD S.A. (2022-03-12 23:09)

ESPI | 00:09 13 marzec 2022

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2022
Data sporządzenia: 2022-03-12
Skrócona nazwa emitenta
M FOOD S.A.
Temat
Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów oraz o podjętych działaniach w celu przeciwdziałania wystąpieniu niekorzystnych skutków sytuacji na Ukrainie na działalność spółek grupy kapitałowej M FOOD S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent” lub „Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 2 marca 2022 roku, niniejszym informuje, że w związku z otrzymaniem przez spółkę zależną od Emitenta tj. Corpo sp. z o.o. sp.k., od swoich kontrahentów – dostawców surowca (miodu) z Ukrainy, informacji na temat możliwości zrealizowania przez nich dostaw w roku 2022, Zarząd komplementariusza spółki zależnej Corpo sp. z o.o. sp.k. podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów w postaci zaliczek wpłaconych dostawcom z Ukrainy na poczet przyszłych dostaw, w łącznej kwocie 10 636 264,56 złotych, stanowiącej równowartość 2 312 533,06 euro.
Zarząd komplementariusza spółki zależnej uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż dostawy surowca z Ukrainy, które były planowane na rok 2022, nie odbędą się w założonych wielkościach oraz, że istnieje bardzo duże ryzyko, że wpłacone zaliczki nie zostaną zwrócone.
Dokonanie odpisów będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021, pomniejszając wynik o odpisaną kwotę.
Zarząd Emitenta informuje, że w roku 2022 spółki z grupy kapitałowej otrzymały około połowy zakontraktowanego na ten rok surowca z Ukrainy. Zarząd spółki zależnej Corpo sp. z o.o. sp. k. podjął już odpowiednie działania, aby brakujące ilości surowca pozyskać z innych źródeł. W ocenie Zarządu nie występuje istotne ryzyko, że nie uda się pozyskać takiej samej ilości surowca, która nie zostanie dostarczona z Ukrainy, tym bardziej, że w roku 2022 dostawy surowca z Ukrainy nie miały stanowić istotnej części wszystkich dostaw. Zarząd nie jest jednak w stanie na chwilę obecną ocenić czy zmiana dostawców wpłynie w istotny sposób (pozytywny albo negatywny) na wyniki finansowe, gdyż istnieje zbyt wiele czynników, których w obecnej sytuacji gospodarczej nie da się przewidzieć, jak m.in. zmiany cen surowca, zmiany cen walut czy kosztów transportu, mających wpływ na ostateczne marże z dalszej odsprzedaży miodu.
W przypadku pojawienia się istotnych zdarzeń czy czynników mogących wpłynąć na działalność lub sytuację Spółki, Spółka niezwłocznie powiadomi o nich w raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
M FOOD S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-560Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karolewska1
(ulica)(numer)
(42) 630 20 76
(telefon)(fax)
biuro@m-food.plwww.m-food.pl
(e-mail)(www)
7272757318100844077
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-12Jerzy GądekPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej