Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

KCI: Podpisanie umowy sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A. na rzecz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie (2021-12-15 19:39)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-12-15
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Podpisanie umowy sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A. na rzecz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. dot. podania do publicznej wiadomości wynik przeglądu opcji strategicznych długookresowego rozwoju spółki Grupy Kapitałowej KCI: Gremi Media SA oraz zawarcia niewiążącego porozumienia term sheet z inwestorem strategicznym - Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie - dotyczącego podstawowych warunków sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A. , Zarząd spółki KCI S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 15 grudnia 2021 r., Emitent jako sprzedawca, zawarł z Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Pluralis”) jako kupującym, umowę sprzedaży łącznie 691.299 akcji Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie („Gremi Media”) stanowiących 40% kapitału zakładowego Gremi Media i uprawniających do 37.60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Gremi Media („Akcje”) za cenę sprzedaży 140,00 PLN za jedną akcję Gremi Media („Umowa”). Przeniesienie Akcji nastąpi w dwóch etapach (transzach), w ramach pierwszej transzy przeniesionych zostanie 346 612 akcji Gremi Media, a w ramach kolejnej transzy - 344 687 akcji Gremi Media.
Umowa reguluje również zasady ładu korporacyjnego w Gremi Media, a także postanowienia dotyczące prawa pierwokupu, prawa pociągnięcia („drag-along right”) oraz przyłączenia („tag-along right”).
Sprzedaż Akcji jest jednym z elementów prowadzonych przez Emitenta działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej Emitenta. Na zawarcie Umowy Emitent uzyskał zgodę Rady Nadzorczej.
W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCIDeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-545Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mogilska65
(ulica)(numer)
+ 48 12 632 13 50+ 12 632 13 50 wew. 99
(telefon)(fax)
biuro@kci.plwww.kci.pl
(e-mail)(www)
551 000 77 42071011304
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-15Piotr ŁysekPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej