Reklama
WIG80 815,84-0,55%
WIG202 378,41-0,83%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,98+0,08%
CHF / PLN4,50+0,01%
GBP / PLN5,05-0,06%
EUR / USD1,08-0,07%
DAX17 676,61-0,22%
FT-SE7 615,98-0,32%
CAC 407 945,32-0,14%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,35-0,53%
ROPA WTI78,20-0,71%
ZŁOTO2 123,26+0,42%
SREBRO23,96+0,25%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

HOLLYWOOD S.A.: raport finansowy (2023-11-29 16:24)

ESPI | 17:24 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie EUR
data przekazania: 2023-11-29
HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HOLLYWOOD S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00 - 697Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie65/79
(ulica)(numer)
+48 24 275 81 29+48 24 275 81 29
(telefon)(fax)
biuro@hollywoodsa.plhollywoodsa.pl
(e-mail)(www)
7761698650146351367
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży1249231051612729222432
Zysk/strata na działalności operacyjnej10999531624031134
Zysk/strata przed opodatkowaniem49878921090190
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej213642278846674861
Przepływy srodków pieniężnych działalności inwestycyjnej-9075-20108-1983-4289
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-12970-1983-2834-423
Aktywa razem2433662460575249952465
Kapitał własny jednostki1178071143682541424386
Kapitał podstawowy67091670911447314305
Zobowiązania długoterminowe65211709431406715127

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Rozszerzony_skonsolidowany_raport_kwartalny_3Q_2023_GK_HSA.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Adam Andrzej KonieczkowskiPrezes zarzadu
2023-11-29Sebastian SzostakWiceprezes zarzadu
2023-11-29Paweł MielczarekWiceprezes zarzadu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej