Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.36
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.04
Kurs franka:  4.36
Ceny z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi komunikat spółki HOLLYWOOD S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
HOLLYWOOD S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Hollywood S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Hollywood S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w dniu 23 marca 2021 r. zmian w Statucie Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 lipca 2020 roku.

Zmiana Statutu Spółki podjęta została uchwałą nr 20 z dnia 17 lipca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta i polegała na zmianie §2 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymał on nowe następujące brzmienie:
„§2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”Podstawa prawna:
§5 pkt 1 oraz §6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HOLLYWOOD S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-200Sierpc
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bojanowska2a
(ulica)(numer)
+48 24 275 81 29+48 24 275 81 29
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7761698650146351367
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Rafał WójcikWiceprezes Zarzadu
2021-03-24Maria KopytekCzłonek Zarzadu
Czytaj więcej

Wkrótce pojawią się pierwsze materiały związane z espi komunikat spółki HOLLYWOOD S.A.

Sprawdź koniecznie materiały, które poleca nasza redakcja: