Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99+0,10%
CHF / PLN4,50-0,06%
GBP / PLN5,05-0,03%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,42-0,45%
ROPA WTI78,25-0,65%
ZŁOTO2 115,07+0,04%
SREBRO23,82-0,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

FEERUM S.A.: raport finansowy (2023-11-29 17:13)

ESPI | 18:13 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-225CHOJNÓW
(kod pocztowy)(miejscowość)
OKRZEI6
(ulica)(numer)
+48 76 81 96 738+48 76 81 96 738
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
691-237-40-93020517408
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody ze sprzedaży49.03653.10210.71311.327
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2.8612.557625545
Zysk (strata) przed opodatkowaniem4371.91795409
Zysk (strata) netto2591.18057252
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego2591.18057252
Zysk na akcję (PLN, EUR)0,030,120,010,03
Rozwodniony zysk na akcję (PLN,EUR)0,030,120,010,03
Srodki pieniężąne netto z działalności operacyjnej10.932(2.669)2.388(569)
Srodki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(844)92(184)20
Srodki pieniężne netto z działalności finansowej(17.714)(6.689)(3.870)(1.427)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(7.626)(9.266)(1.666)(1.977)
Aktywa160.271185.82334.57438.158
Zobowiązania długoterminowe8.21515.3751.7723.157
Zobowiązania krótkoterminowe35.48457.6917.65511.847
Kapitał własny116.571112.75725.14723.154
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej116.571112.75725.14723.154
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ PREZENTOWANE NA KONIEC BIEŻĄCEGO KWARTAŁU I NA KONIEC POPRZEDNIEGO ROKU OBROTOWEGO30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022
Aktywa160.271178.34434.57438.027
Zobowiązania długoterminowe8.21512.6071.7722.688
Zobowiązania krótkoterminowe35.48449.4247.65510.538
Kapitał własny116.571116.31325.14724.801
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej116.571116.31325.14724.801

Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji I-XVI dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej,sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych prezentowane są na dzień 30 września 2023r. i 30 września 2022r. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,6356 PLN/EUR (na dzień 30 września 2023r.) oraz 4,8698 PLN/EUR (na dzien 30 września 2022r.),które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,5773 PLN/EUR oraz 4,6880 PLN/EUR, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostani dzień kazdego miesiąca objętego danymi.

Wybrane dane finansowe w zakresie pozycji XVIII- XXII dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane sa na dzień 30 września 2023r. i 31 grudnia 2022r. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone po kursie 4,6356 PLN/EUR ( na dzień 30 września 2023r.) oraz 4,6899 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2022r.), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień bilansowy.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Srodroczne_skrocone_SSF_(MSR_34)_09_2023-sig-sig-sig.pdfFEERUM_Raport_ kwartalny_3Q_2023_ Sródroczne_skrócone_SSF_GK_FEERUM

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29DANIEL JANUSZPREZES ZARZĄDU
2023-11-29PIOTR WIELESIKCZŁONEK ZARZĄDU

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej