Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

FAST FINANCE S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu - realizacja układu. (2023-12-05 23:42)

ESPI | 00:42 06 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2023
Data sporządzenia:2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu - realizacja układu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w związku z realizacją układu zawartego z wierzycielami w toku zakończonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych [sygn. akt VIII GRu 1/19], Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5.12.2023 r. dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez rejestrację zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.

Wysokość i strukturę kapitału zakładowego oraz wartość nominalną akcji w związku z zarejestrowaną zmianą przedstawia § 7 ust. 1 Statutu, który przyjął następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.741.612 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści jeden sześćset dwanaście złotych) i dzieli się na:
a) 562.500 (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o numerach A 000001 do A 562500, o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,
b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 do B 500 000 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,
c) 187.500 (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii C, o numerach C 00 000 001 do C 187 500 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda,
d) 20.927.015 (dwadzieścia milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy piętnaście) akcji na okaziciela serii D, o numerach D 00 000 001 do D 20.927.015 o wartości nominalnej 0,80 zł (zero złotych osiemdziesiąt groszy) każda."

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów.
Akcje serii B, C i D nie są uprzywilejowane, co oznacza, że każda akcja daje prawo do jednego głosu.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 22.739.515.

Rejestracja podwyższenia kapitału przez Sąd stanowi wykonanie przez Społkę układu stanowiącą spłatę pozostałej części wierzytelności na rzecz wierzycieli należących do grupy III
Jednocześnie Emitent informuje, że na dzień niniejszego raportu nie stwierdzono wierzytelności w grupie IV.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity statutu Spółki przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. 2018 poz. 757]
Załączniki
PlikOpis
Fast Finance Statut tekst jednolity 5.12.2023.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-556Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Borowska283 B
(ulica)(numer)
(71) 797 41 00
1) 361 20 42
(71) 361 20 42
(telefon)(fax)
biuro@fastfinance.plwww.fastfinance.pl
(e-mail)(www)
8992510954933006546
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-05Tomasz MihułkaPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej