Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ECHO: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku (2024-01-19 12:30)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2024
Data sporządzenia: 2024-01-19
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ECHO INVESTMENT S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. - w dniu 28 maja 2024 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. - w dniu 28 listopada 2024 r.

Raport półroczny
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. - w dniu 19 września 2024 r.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2023 r. - w dniu 28 marca 2024 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2023 r. - w dniu 28 marca 2024 r.

Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.


Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2024-01-19Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2024-01-19Artur LangnerWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej