Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ECHO: Rejestracja w KDPW obligacji na okaziciela serii R (2023-12-11 16:30)

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr54/2023
Data sporządzenia: 2023-12-11
Skrócona nazwa emitenta
ECHO
Temat
Rejestracja w KDPW obligacji na okaziciela serii R
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał w dniu 8 grudnia 2023 r. oświadczenie NR 1185/2023 dot. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 500.000 obligacji na okaziciela serii R.

Rejestracja ww papierów pod kodem ISIN PLECHPS00381 nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o dopuszczeniu ww. obligacji do obrotu na rynku regulowanym


Podstawa prawna: § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ECHO INVESTMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
ECHODeveloperska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
25-323Kielce
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Solidarności36
(ulica)(numer)
(0-41) 33 33 333(0-41) 33 32 333
(telefon)(fax)
office@echo.com.plwww.echo.com.pl
(e-mail)(www)
657-023-09-12290463755
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-11Maciej DrozdWiceprezes Zarządu
2023-12-11Artur LangnerWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej