Reklama
WIG83 116,29-0,18%
WIG202 464,05-0,52%
EUR / PLN4,31-0,08%
USD / PLN3,97-0,04%
CHF / PLN4,51-0,05%
GBP / PLN5,03-0,08%
EUR / USD1,09-0,01%
DAX17 423,23+0,02%
FT-SE7 684,30-0,29%
CAC 407 929,82-0,46%
DJI39 069,23-0,16%
S&P 5005 069,53-0,38%
ROPA BRENT81,74+0,00%
ROPA WTI77,63+0,04%
ZŁOTO2 033,54+0,11%
SREBRO22,54+0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Czym jest dywidenda?

Kamil Marszycki | 12:00 11 wrzesień 2017

Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Możliwość zarabiania na rynkach akcyjnych, wielu osobom może kojarzyć się przede wszystkim ze spekulacją przewidywanym poziomem cen akcji na rynku. Rynek akcyjny umożliwia jednak osiąganie zysków nie tylko w postaci przyrostu wartości posiadanych walorów. Akcjonariusz to nikt inny jak właściciel, czy też współwłaściciel spółki akcyjnej. Każdemu z właścicieli przysługują pewne prawa wynikające z Kodeksu spółek handlowych. Jednym z tych praw jest prawo do dywidendy.

 

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to nic innego jak udział w zysku netto spółki przypadający akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Zysk netto należy rozumieć jako zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Warto zwrócić uwagę, że chodzi tu o zysk wynikający ze sprawozdania finansowego przebadanego przez biegłego rewidenta. Zysk ten należy odróżnić od zysku wykazywanego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, który dla wypłaty dywidendy nie ma znaczenia.

 

Dywidenda niezależnie od zysku spółki

Reklama

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy. Mimo, że nie jest to warunek bezwzględny, można spotkać się z opiniami, że wypłata dywidendy jest niemożliwa w przypadku, gdy spółka nie osiągnęła zysku. Twierdzenie takie jest jednak błędne. Kwota odzwierciedlająca wynik finansowy, dla potrzeb wypłaty dywidendy powinna zostać powiększona o:

  • niepodzielone zyski z lat ubiegłych,
  • kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,

jednak powinna zostać pomniejszona o:

  • niepokryte straty,
  • akcje własne,
  • kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub statutem spółki powinny zostać przeznaczone z zysku na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe.

W związku z powyższym, możliwa jest sytuacja, w której spółka poniosła w danym roku obrotowym stratę, jednak dzięki zyskom osiąganym w poprzednich latach będzie mogła wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Z drugiej strony spółka osiągająca zysk w danym roku obrotowym może nie mieć możliwości wypłaty dywidendy lub możliwość ta zostanie poważnie ograniczona, ze względu na konieczność przeznaczenia zysku na inny cel. Przykładowo, spółki mają obowiązek przeznaczania części zysku na utworzenie kapitału zapasowego, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego.

 

Kto i kiedy otrzymuje dywidendę?

Co do zasady dywidendę otrzymują akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu przyjęcia uchwały o podziale zysku. Statut spółki może jednak upoważnić walne zgromadzenie akcjonariuszy do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok. Dzień ten nazywany jest dniem dywidendy. Nie może być on ustalony w terminie dłuższym niż dwa miesiące od uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, a w przypadku spółek publicznych, czyli spółek notowanych na giełdzie, musi być on ustalony w terminie od pięciu dni do trzech miesięcy od przyjęcia uchwały o podziale zysku.

Reklama

 

UWAGA!

Chcąc nabyć akcje w terminie umożliwiającym otrzymanie dywidendy należy pamiętać, że cykl rozliczeniowy stosowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jest zgodny ze standardem T+2, co oznacza, że sfinalizowanie transakcji następuje po dwóch dniach roboczych od daty zawarcia transakcji. Zasady te obowiązują zarówno w przypadku głównego parkietu giełdowego, jak i w przypadku NewConnect. W związku z tym, jeżeli spółka wyznaczyła dzień dywidendy np. na piątek 26 maja 2017 r. to, aby uzyskać prawo do dywidendy należy zakupić akcje przynajmniej w środę 24 maja 2017 r.

 

Dnia dywidendy nie należy mylić z dniem wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy to dzień ustalenia prawa do jej otrzymania, natomiast dzień wypłaty dywidendy jest dniem, w którym spółka wypłaca dywidendę akcjonariuszom, którzy posiadali akcję spółki w dniu dywidendy, tj. dniu ustalenia prawa do niej. W przypadku spółek publicznych termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

 

Reklama

Dowiedz się także kto powinien inwestować w spółki dywidendowe.

 

(źródło grafiki głównej: pixabay.com)

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej