Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

DEKTRA S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (2023-03-22 13:56)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2023
Data sporządzenia:2023-03-22
Skrócona nazwa emitenta
DEKTRA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
W dniu 21.03.2023 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Stefańskiego („Akcjonariusza”), osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Akcjonariusz poinformował, że w dniu 20.03.2023 w wyniku transakcji sprzedaży 5.000 akcji Spółki w transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu nastąpiło zmniejszenie dotychczasowego posiadanego udziału o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.


Przed dokonaniem przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 20.03.2023 Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiadał łącznie 673.234 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 173.234 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowiło 60,98 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.173.234 głosów z tych akcji, co stanowiło 73,14 % głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska - matka)

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 20.03.2023r., Maciej Stefański wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 668.234 akcji DEKTRA SA (w tym 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 168.234 akcji zwykłych na okaziciela pozostałych serii), co stanowi 60,53% udziału w kapitale zakładowym oraz 1.168.234 głosów, co stanowi 72,83% głosów w ogólnej liczbie głosów (osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska -matka )

Akcjonariusz poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od niego, posiadające akcje DEKTRA SA.

W załączeniu pełna treść zawiadomienia akcjonariusza.


Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału 21.03. 2023.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-22Beata Stefańskaprezes zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej