Reklama
twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Debiut ONDE - co warto wiedzieć o spółce? Czy warto zainteresować się IPO?

|
selectedselectedselected
Debiut ONDE - co warto wiedzieć o spółce? Czy warto zainteresować się IPO? | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Trwa pierwsza oferta publiczna spółki Onde, która po wejściu na główny parkiet GPW stanie się liderem w sektorze odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym naciskiem na elektrownie wiatrowe. Udział w IPO można wziąć do końca czwartkowej sesji (1 lipca). Pozostaje jednak kluczowe pytanie - czy warto? Co warto wiedzieć o pierwszej ofercie publicznej Onde i na co zwrócić uwagę?

 

IPO Onde - podstawowe informacje o spółce

Onde to istniejąca od 2001 r. spółka należąca do grupy Erbud, która aktualnie jest jej akcjonariuszem większościowym, posiadającym 87,87% akcji (i pozostanie nim po wejściu Onde na giełdę). Spółka na początku tego roku zmieniła nazwę z Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego właśnie na Onde (z j. włoskiego: fale). Spółka od początku swojej działalności skupiała się na budownictwie drogowo-inżynieryjnym, co do 2018 r. stanowiło dominującą część jej przychodów (choć już wtedy wynik EBITDA był zdominowany przez OZE). Od 2019 r. segment budownictwa OZE, skupiający się głównie na inwestycjach w obszarze energetyki wiatrowej stał się dominującym źródłem przychodów spółki, a w 2020 r. odpowiadał za ponad 80% ich wysokości. Onde realizuje projekty na zamówienie w zakresie pełnej infrastruktury dla elektrowni wiatrowych, poza dostawą i montażem samych turbin wiatrowych (przyłącza, linie kablowe, stacje elektroenergetyczne, drogi dojazdowe). Spółka chwali się, że obecnie realizuje projekty elektrowni wiatrowych o łącznej mocy dochodzącej do 3 GW (gigawatów).

Onde oferuje również budowę farm wiatrowych pod klucz, obejmującą wszystkie etapy od budowy do uruchomienia inwestycji.

Reklama

Od niedawna Onde w ramach swojej strategii rozwoju prowadzi projekty fotowoltaiczne, obejmujące wszystkie etapy procesu budowlanego, wraz z przyłączeniem farmy do sieci. Spółka jak dotąd zabezpieczyła projekty fotowoltaiczne o potencjalnej mocy 458 MW (megawatów), z czego ok. 220 MW dotyczy projektów z już ustalonymi warunkami przyłączenia do sieci. Do końca 2021 r. Onde chce zabezpieczyć projekty farm słonecznych o łącznym potencjale energetycznym 1,2 GW.

 

Wyniki finansowe Onde

Spółka w swoim prospekcie emisyjnym opublikowała pełne zaudytowane wyniki za lata 2018-20, a także za pierwsze kwartały obecnego i poprzedniego roku. Onde w 2020 r. osiągnął przychody 586,3 mln złotych, co jest wzrostem o 54% r/r (380,6 mln PLN w 2019 r.). W 2019 r. dynamika wzrostu przychodów wyniosła zaś 44% (z 264,3 mln PLN do 380,6 mln PLN). Skonsolidowany zysk netto Onde w 2020 r. wyniósł 32,8 mln PLN, co jest wzrostem o ponad 139% r/r (13,7 mln PLN w 2019 r.). Zysk netto w 2019 r. osiągnął natomiast 63% dynamikę wzrostu (8,4 mln PLN w 2018 r.).

Spółka przedstawiła równie imponujące wyniki za I kwartał - przychody w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. wyniosły 229,6 mln PLN i były wyższe (66,3 mln PLN) o 246% r/r, zaś zysk netto wzrósł z 1 mln PLN (1Q 20) do 14,8 mln PLN (1Q 21).

Segment odnawialnych źródeł energii odpowiadał w 2020 r. za 82% przychodów Onde. Usługi z zakresu budownictwa drogowo-inżynieryjnego w zeszłym roku odpowiadały zaledwie za 16,4% przychodów spółki, mimo że jeszcze w 2018 r. było to dominujące źródło przychodów Onde (71,5%). Pozostałe 1,6% przychodów Onde w 2020 r. pochodziło z segmentu projektów fotowoltaicznych, który jest najświeższą gałęzią działalności spółki.

Reklama

Onde chwali się również backlogiem (portfelem zleceń oczekujących na realizację), który na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wynosił ponad 1 mld złotych.

debiut onde co warto wiedziec o spolce czy warto zainteresowac sie ipo grafika numer 1debiut onde co warto wiedziec o spolce czy warto zainteresowac sie ipo grafika numer 1

 

Szczegóły pierwszej oferty publicznej Onde

Oferta Onde na rynku pierwotnym obejmie zarówno istniejące akcje spółki, jak i akcje z nowej emisji, w ramach których spółka chce pozyskać kapitał. Oferta ma objąć maksymalnie 17 096 700 akcji Onde, z czego nie więcej niż 8 250 000 sztuk będą stanowić akcje nowej emisji (akcje oferowane), co będzie odpowiadać maksymalnie za 48,25% całej oferty publicznej. Pozostała część akcji sprzedawanych w ramach IPO to te należące do Grupy Erbud (akcje istniejące) - oferta obejmie maksymalnie 7 704 200 akcji Onde należących Erbudu (18,7% posiadanych). Oprócz tego swoje akcje na sprzedaż wystawił Jacek Leczkowski (akcje sprzedawane), który jest przewodniczącym RN Onde i byłym prezesem spółki (w latach 2010-19), a także aktualnym wiceprezesem Erbudu. Leczkowski w ramach IPO sprzeda do 1 142 500 akcji (24,3% posiadanych).

Przy założeniu osiągnięcia maksymalnej ceny emisyjnej i sprzedaży wszystkich akcji oferowanych (z nowej emisji) spółka pozyska 214 500 000 PLN. Akcje z nowej emisji po zakończeniu oferty będą stanowić maksymalnie 14,99% kapitału zakładowego Onde. Całkowita wartość IPO może zaś wynieść maksymalnie 444 514 200 PLN (przy cenie 26 PLN i uplasowaniu wszystkich akcji, oferowanych, sprzedawanych oraz istniejących).

Reklama

Zarówno Erbud, jak i Jacek Leczkowski są objęci lock-upem trwającym rok od momentu wprowadzenia akcji Onde do publicznego obrotu.

Tym, co wzbudza szczególne zainteresowanie inwestorów biorących udział w IPO jest potencjalna kapitalizacja spółki w momencie giełdowego debiutu, na podstawie której można oszacować na jaką kwotę spółka dokonała swojej wyceny. W przypadku Onde, gdy założymy że oferta osiągnie cenę maksymalną (26 PLN za akcję) oraz że dojdzie do sprzedaży wszystkich akcji z nowej emisji, to kapitalizacja w momencie debiutu wyniesie 1 430 780 000 PLN (55 030 000 akcji w obrocie). To sporo więcej niż wartość rynkowa Grupy Erbud (ponad 1 mld PLN), która pozostanie akcjonariuszem kontrolującym Onde. Podobna sytuacja miała miejsce podczas niedawnego IPO spółki Vercom z grupy R22 - po giełdowym debiucie jej kapitalizacja przekroczyła wycenę holdingu macierzystego (R22).

Zestawiając potencjalną kapitalizację rynkową Onde po wejściu na giełdę z jej wynikiem netto za cztery pełne kwartały, licząc od IIQ 2020 do końca marca 2021 (46,6 mln PLN) otrzymamy stosunek ceny do zysku (C/Z) na poziomie 30,7. Zakładając, że w najbliższych latach spółka będzie generować dominującą część przepływów pieniężnych z budowy farm wiatrowych, trudno znaleźć jej bezpośredniego konkurenta notowanego na GPW. Onde można natomiast zestawić z globalnymi dostawcami podobnych usług - notowany na duńskiej giełdzie Vestas Wind Systems ma C/Z na poziomie 40 (przy kapitalizacji 266 mld koron duńskich/ok. 161 mld PLN), notowany na nowojorskiej giełdzie NYSE NextEra Energy ma stosunek ceny do zysku na poziomie 35,5 (przy kapitalizacji 140 mld USD), zaś kanadyjski Northland Power ok. 35 (przy kapitalizacji 9,4 mld CAD).

 

Polityka dywidendowa Onde

Spółka w prospekcie emisyjnym opublikowała dane na temat dywidend wypłacanych za lata 2017-20. We wszystkich przypadkach Onde przeznaczało dominującą część zysku netto do podziału z akcjonariuszami, ponadto w 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę za 2019 r., której wartość (ponad 20 mln PLN) obejmowała całkowity zysk netto za poprzedni rok obrotowy oraz ponad 7,1 mln złotych z kapitału zapasowego.

Reklama

Spółka po wejściu na giełdę chce prowadzić bardziej konserwatywną politykę dywidendową - w prospekcie emisyjnym przeczytamy, że zarząd Onde będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale 40-70% zysku netto osiągniętego w poprzednim roku obrotowym, w zależności od sytuacji finansowej spółki. Onde tłumaczy zmianę polityki dywidendowej w stosunku do poprzednich lat potrzebami wynikającymi z przyjęcia nowej strategii rozwoju, opartej na projektach OZE, wymagających nakładów inwestycyjnych.

Nie jest nowością, że spółka wchodząca na giełdę przestaje dzielić się zyskiem z akcjonariuszami tak hojnie, jak robiła to we wcześniejszych latach. Podobną zależność można zaobserwować chociażby u Shopera, który również przeprowadza swoją pierwszą ofertę publiczną.

 

Jak zapisać się na akcje Onde?

Zapisy na akcje w ramach pierwszej oferty publicznej można składać do czwartku 1 lipca do końca sesji giełdowej (16:59). W zapisach udział mogą wziąć klienci biur maklerskich:

  • BM mBank
  • DM ING
  • DM BOŚ
  • DM PKO BP
  • DM Pekao
  • DM Alior Bank
  • BM Santander

Minimalny próg subskrypcji to 100 akcji, co wiąże się z wydatkiem co najmniej 2600 PLN. Posiadacz jednego rachunku maklerskiego może zapisać się maksymalnie na 200 tys. akcji Onde na rynku pierwotnym.

Reklama

 

Harmonogram pierwszej oferty publicznej Onde

23 czerwca 2021r.

publikacja prospektu emisyjnego

24 czerwca - 1 lipca 2021 r.

okres przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych

24 czerwca 2021 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

1 lipca 2021 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

1 lipca 2021 r. po godz. 17:00

publikacja informacji o ostatecznej cenie akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych, ostatecznej cenie akcji oferowanych dla inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie istniejących akcji oferowanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczbie i kategorii istniejących akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

2 lipca2021 r. - 7 lipca 2021 r.

okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych

do 7 lipca 2021 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Koordynatora

do 8 lipca 2021 r.

przydział Akcji Oferowanych („Dzień Przydziału”)

około 2 tygodnie od Dnia Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania akcji Istniejących i Praw do Akcji na GPW

około 6 tygodni od Dnia Przydziału

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych

 

Jak wynika z harmonogramu IPO, Onde wprowadzi do obrotu akcje z nowej emisji dopiero miesiąc po debiucie na głównym parkiecie GPW. Czy to oznacza, że akcjonariusze biorący udział w ofercie będą mogli upłynnić akcje z nowej emisji dopiero po tym czasie? Oczywiście, że nie, jednak do momentu zarejestrowania przez sąd nowych akcji możliwy będzie obrót prawami do akcji, które potem zostaną domyślnie przekonwertowane w akcje.

 

Pełną treść prospektu emisyjnego Onde znajdziesz pod tym linkiem: 

Reklama

Prospekt emisyjny ONDE

 

Klauzula informacyjna

Powyższy artykuł nie jest rekomendacją inwestycyjną i nie ma na celu zachęcić lub zniechęcić kogokolwiek do wzięcia udziału w pierwszej ofercie publicznej Onde. Każdy inwestor detaliczny samodzielnie podejmuje decyzję o ewentualnym ulokowaniu kapitału w akcjach konkretnej spółki, czy to na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Zakup akcji wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, za które bierzesz pełną i wyłączną odpowiedzialność. Jeżeli potrzebujesz pomocy edukacyjnej, zapraszam Cię do regularnego oglądania materiałów na naszym kanale YouTube.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę


Darek Dziduch

Darek Dziduch

Redaktor portalu FXMAG i wydawca magazynu Inwestor. Nagrywa na YouTube materiały edukacyjne, poruszając tematy związane przede wszystkim z inwestycjami, finansami osobistymi i gospodarką.

Obserwuj autoraTwitter


Reklama
Reklama