Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

COMP: Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki (2022-06-10 09:05)

Komunikaty ESPI | 11:05 10 czerwiec 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia:2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 – akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

„Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
działając w imieniu i na rzecz AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297821, reprezentującego VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (00-898), przy Pl. Dąbrowskiego 1, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, w ramach którego został wydzielony Subfundusz 1 („Akcjonariusz”), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Akcjonariusza, posiadającego 506 196 akcji spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego porządek obrad zawiera punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, niniejszym zgłaszam kandydaturę Krystiana Brymory (PESEL: 87070904692) na członka Rady Nadzorczej Spółki następnej kadencji.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, zgłoszony powyżej kandydat spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, a co więcej, nie istnieją przeszkody dla sprawowania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie.”

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.
Załączniki
PlikOpis
Rb_17_2022_CVKBrymora.pdfŻyciorys pana Krystiana Brymory
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-10Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej