Reklama
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.28
Kurs dolara:  3.96
Kurs funta:  5.03
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

COMP: Podsumowanie rozciągniętej w czasie znaczącej umowy (2021-07-01 17:35)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Podsumowanie rozciągniętej w czasie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. Spółka zawarła transakcje sprzedaży 11.577 akcji spółki PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie („PayTel”) za łączną cenę 3.652.962,00 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 0/100), stanowiących 10,75% kapitału zakładowego PayTel na dzień zawarcia umowy. Po zawarciu umowy i przeniesieniu własności akcji Spółka nie będzie posiadała akcji PayTel.

Zawarcie przedmiotowej transakcji stanowi ostatni etap sprzedaży akcji PayTel z umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 21/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Łączna cena sprzedaży 100% akcji PayTel wyniosła 41.106.956,00 (czterdzieści jeden milionów sto sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 0/100).

Zgodnie z informacjami zawartymi w ostatnim raporcie rocznym (raport 13/2020 i 14/2020 z dnia 30 kwietnia 2021 r. negatywny wpływ na przychody Spółki z umowy, o której mowa powyżej miała pandemia SARS-CoV-2 oraz COVID-19, co związane było w szczególności z przesunięciem trzeciego etapu fiskalizacji, obejmującego największą grupę przedsiębiorców nieposiadających terminali płatniczych, poza okres rozliczeniowy transakcji sprzedaży akcji PayTel.

Jednocześnie Spółka przez okres najbliższych dwóch lat będzie dalej współdziałać z PayTel na zasadzie preferowanego partnera (nie na zasadzie wyłączności).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMPInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jutrzenki116
(ulica)(numer)
022 570 38 00022 662 63 71
(telefon)(fax)
info@comp.com.plwww.comp.com.pl
(e-mail)(www)
522-00-01-694012499190
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-01Andrzej WawerWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej