Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

COGNOR HOLDING S.A.: Wybór biegłego rewidenta (2023-10-19 18:12)

Komunikaty ESPI | 20:12 19 październik 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr46/2023
Data sporządzenia: 2023-10-19
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki COGNOR HOLDING SA ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu oraz Statutem
i obowiązującymi przepisami, w związku z niemożliwością kontynuowania audytu przez dotychczasową firmę audytorką wybrała firmę audytorską Deloitte Assurance Sp. z o.o. (dalej: „DL”) jako biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wykonywania innych usług poświadczających za lata 2023 – 2024.
DL jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Emitent nie korzystał wcześniej z usług DL w zakresie audytu sprawozdań finansowych. Umowa zostanie zawarta na okres zapewniający wykonanie przedmiotu umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR HOLDING S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360Poraj
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Zielona26
(ulica)(numer)
34 316 01 1034 316 01 11
(telefon)(fax)
cognor@cognor.euwww.cognor.pl
(e-mail)(www)
584-030-43-83190028940
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-10-19Krzysztof ZołaCzłonek Zarządu
2023-10-19Dominik BarszczCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej