Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Korekta raportu – błędny numer raportu (2023-05-30 23:35)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2023
Data sporządzenia: 2023-05-30
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Korekta raportu – błędny numer raportu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego opublikowanego w 30 maja 2023 roku w temacie „Korekta raportu bieżącego nr 4/2023 z dnia 18 maja 2023 roku - Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2022” Zarząd Big Cheese Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że w wyniku oczywistej omyłki redakcyjnej nadano błędny numer powyżej wskazanemu raportowi bieżącemu, oznaczając go numerem 5/2023. Powyższy raport bieżący powinien mieć numer 4/2023, albowiem zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim „W przypadku konieczności skorygowania treści przesłanego raportu, numerem raportu będącego korektą jest numer raportu korygowanego, przy czym w treści korekty zawiera się informację, że jest to korekta, wraz ze wskazaniem jej zakresu w odniesieniu do pierwotnej treści raportu.”. W konsekwencji powyższej korekty, kolejny raport bieżący zostanie oznaczony numerem 5/2023.
Pozostała część raportu nie ulega zmianie.


Szczegółowa podstawa prawna: § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-525Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska143
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-30Łukasz DębskiPrezes ZarząduŁukasz Dębski

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej