Reklama
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.27
Kurs dolara:  3.95
Kurs funta:  5.02
Kurs franka:  4.33
Dane z Polski:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Bp95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ATAL S.A.: raport finansowy (2023-03-23 08:30)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2023-03-23
ATAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ATAL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
43-400Cieszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stawowa27
(ulica)(numer)
+48 (33) 857 59 01+48 (33) 857 59 02
(telefon)(fax)
sekretariat@atal.plwww.atal.pl
(e-mail)(www)
5482487278240415672
(NIP)(REGON)
259400RPKPMJK94SJA600000262397
(LEI) (KRS)
Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
20222 02120222 021
Przychody ze sprzedaży1 657 584,001 649 563,00353 558,00360 363,00
Zysk z działalności operacyjnej414 666,00376 858,0088 447,0082 328,00
Zysk brutto441 478,00410 309,0094 166,0089 636,00
Zysk netto357 058,00332 879,0076 159,0072 721,00
Aktywa ogółem3 156 097,003 123 554,00672 956,00679 122,00
Aktywa obrotowe2 947 909,002 922 207,00628 565,00635 345,00
Zobowiązania ogółem1 890 678,001 982 960,00403 138,00431 134,00
Zobowiązania długoterminowe589 009,00880 285,00125 591,00191 391,00
Zobowiązania krótkoterminowe1 301 669,001 102 675,00277 547,00239 743,00
Kapitały własne1 265 419,001 140 594,00269 818,00247 988,00
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według śr. kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, a mianowicie: 31.12.2022 4,6899 zł/EUR, 31.12.2021 4,5994 zł/EUR
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów
stanowiących średnią artmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, a mianowicie: 01.01 - 31.12.2022 4,6883 zł/EUR, 01.01 - 31.12.2021 4,5775 zł/EUR
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
ATAL_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu ATAL S.A. do raportu rocznego 2022r.
ATAL_List_Prezesa_2022-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu ATAL S.A. do raportu rocznego 2022r. - podpis
atal_SF_2023-03-22_pl.xhtmlJednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. 2022r.
atal_SF_2023-03-22_pl.xhtml.xadesJednostkowe sprawozdanie finansowe ATAL S.A. 2022r. - podpis
ATAL_SZzD_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2022r.
ATAL_SZzD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATAL S.A. w 2022r. - podpis
ATAL_sprawozd_RN_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za 2022r. z ośw.
ATAL_SA_2022_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtmlSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF ATAL S.A. 2022r.
ATAL_SA_2022_BSF_MSSF_SzB_PL_emitent.xhtml.XAdESSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego SF ATAL S.A. 2022r. - podpis

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej