Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

wyniki finansowe

ING Bank Śląski S.A. oraz Bank Pekao S.A. osiągnęły zyski powyżej oczekiwań rynkowych. Wydaje się, że banki w Polsce mają się całkiem dobrze, pomimo podatku od niektórych instytucji finansowych znanego powszechnie jako wprowadzony niedawno podatek bankowy.

 

Dobry wynik ING

 

Grupa kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. osiągnęła w I kwartale 2017 r. zysk netto na poziomie 300,2 mln zł, w stosunku do 259,2 mln zł zysku w I kwartale 2016 r. Zysk na w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł 2,31 zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego było to 1,99 zł na jedną akcję.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że całkowite dochody netto grupy są mniejsze niż w I kwartale 2016. w I Q 2017 wyniosły one 312,3 mln zł, natomiast w I Q 2016 r. było to 549 mln zł. Wartość księgowa grupy wzrosła do niemal 10,79 mld zł. Na koniec I Q poprzedniego roku było to niemal 10,67 mld zł. Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%

Reklama

Rynki dobrze zareagowały na te dane. Wynik finansowy okazał się wyższy od większości przewidywań rynkowych. Kurs ING na otwarciu zdecydowanie wzrósł, po czym nastąpiła korekta. Mogła być ona związana z realizacją zysków przez część inwestorów. Możliwe również, że wpływ na kurs miały słowa wiceministra finansów Wiesława Janczyka, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w podatku bankowym.

ING 10-05-2017

ING 10-05-2017

 

Zysk Pekao niższy niż w poprzednim roku

 

Grupa kapitałowa Banku Pekao S.A. również zanotowała znaczący zysk na poziomie niemal 349,8 mln zł. Zysk ten był wyższy od oczekiwań, jednak znacznie niższy niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, kiedy wyniósł niemal 573,5 mln zł. Łączne całkowite dochody wyniosły ok. 485,8 mln zł w stosunku do ok. 629,5 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.

Reklama

Rynek nie zareagował na te wyniki tak entuzjastycznie jak w przypadku ING. Sytuacja ta oczywiście nie dziwi, gdyż  nastąpiło pogorszenie dynamiki zysku rok do roku. Niemniej jednak dane te można odczytywać jako umiarkowanie pozytywne, gdyż zwrot z kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,1%. To niemal dwukrotnie mniej niż w przypadku ING - stąd zdecydowana różnica w reakcjach rynku na wyniki finansowe prezentowane przez obydwie spółki.

Pekao 10-05-2017

Pekao 10-05-2017

Czytaj więcej