Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,18%
USD / PLN3,98-0,15%
CHF / PLN4,52-0,21%
GBP / PLN5,04-0,30%
EUR / USD1,08-0,03%
ROPA BRENT81,25-0,58%
ROPA WTI76,10-0,61%
ZŁOTO2 032,55-0,14%
SREBRO22,84-0,48%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

raport espi KGHM POLSKA MIEDŹ SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 17 lutego 2021 r., informuje, iż zakończone zostały zasadnicze prace związane z testem na utratę wartości kopalni Franke, należącej do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., oraz zasadnicze prace związane z weryfikacją wartości odzyskiwalnej:

1)aktywów KGHM Polska Miedź S.A. w postaci udziałów/akcji jednostek zależnych oraz Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszy zarządzanych przez KGHM TFI S.A. (do ujęcia w sprawozdaniu jednostkowym KGHM Polska Miedź S.A.),

2)aktywów należących do jednostek, o których mowa w pkt 1), w tym udziałów/akcji spółek portfelowych Funduszy oraz ich majątku (do ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.),

w stosunku do których stwierdzono przesłanki świadczące o możliwości utraty wartości.

Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Raport_6_2021_testy_PL.pdfInformacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości
Report_6_2021 - tests_ENG.pdfInformation on the results of the conducted tests for impairment
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Information on the results of the conducted tests for impairment

The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A., in reference to regulatory filing no. 4/2021 dated 17 February 2021, announces that the major work related to testing for the impairment of the Franke mine belonging to the KGHM Polska Miedź S.A. Group and the major work related to the verification of the recoverable amount of:

1)the assets of KGHM Polska Miedź S.A. in the form of shares in subsidiaries and Investment Certificates of Funds managed by KGHM TFI S.A. (to be recognised in the separate financial statements of KGHM Polska Miedź S.A.),

2)the assets of units described in point 1), including shares in portfolio companies of the Funds and their assets (to be recognised in the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group),

in respect of which indications of possible impairment were identified.

Information on the results of the conducted tests for impairment is in the appendix to this report.


KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KGHM POLSKA MIEDŹ SASurowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301Lubin
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie48
(ulica)(numer)
(+48) 76 7478 200(+48) 76 7478 500
(telefon)(fax)
ir@kghm.comwww.kghm.com
(e-mail)(www)
6920000013390021764
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Radosław StachWiceprezes Zarządu
2021-03-11Adam BugajczukWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej