Reklama
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.29
Kurs dolara:  4
Kurs funta:  5.08
Kurs franka:  4.48
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

obligacje 4 letnie

  • Ministerstwo Finansów w czwartek na aukcji zamiany emitować będzie obligacje serii OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 w zamian za PS0721, DS1021 i PS0422.
  • Spodziewać się można, że resort finansów uplasuje papiery o łącznej wartości 4 mld PLN.
  • Wartość emisji obligacji serii WZ może wynieść 1,0 mld PLN, a OK 0,2 mld PLN, PS 2,0 mld PLN i DS 0,8 mld PLN. Aukcja powinna mieć neutralny wpływ na krajowy rynek długu.
  • Rentowności obligacji skarbowych OK0423 mogą zostać ustalone na poziomie 0,34%, PS1026 na 1,44% i DS0432 na 1,87%, natomiast ceny WZ1126 w okolicach 100,10 PLN i WZ1131 99,40 PLN.

Szczegóły aukcji

  • Ministerstwo Finansów w czwartek na aukcji zamiany emitować będzie obligacje serii OK0423, PS1026, WZ1126, WZ1131 i DS0432 w zamian za PS0721, DS1021 i PS0422. Ze względu na wysoki poziom pokrycia tegorocznych potrzeb pożyczkowych przekraczający 70%, MF będzie kontynuować prefinansowanie przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych.
  • Średnia wartość sprzedaży papierów na ostatnich trzech aukcjach zamiany wynosiła 4,9 mld PLN.

Oczekiwania dotyczące aukcji

  • Ministerstwo Finansów zwiększyło w ostatnich miesiącach udział sprzedaży obligacji w oparciu o aukcje zamiany. Sprzyja temu wysoki poziom środków na rachunku centralnym, bardzo dobra sytuacja budżetu państwa (dodatkowo w czerwcu wsparta wpłatą do budżetu części zysku NBP), a także wysoka realizacja tegorocznych potrzeb pożyczkowych. Biorąc pod uwagę, że wspomniane czynniki będą oddziaływać także w dalszej części roku, należy spodziewać się bardzo wysokiego udziału emisji obligacji w oparciu o aukcje zamiany.
  • Spodziewać się można, że MF w piątek uplasuje papiery o wartości około 4 mld PLN. Wartość emisji obligacji serii WZ może wynieść 1,0 mld PLN, a OK 0,2 mld PLN, PS 2,0 mld PLN i DS 0,8 mld PLN.

Uzasadnienie

  • Popyt na obligacje o stałym kuponie powinna wzmacniać „gołębia” retoryka RPP, która sygnalizuje zamiar utrzymywania stóp procentowych bez zmian przynajmniej do początku 2022 r. Łagodne nastawienie w polityce pieniężnej powinno częściowo neutralizować obawy inwestorów przed wzrostem presji inflacyjnej. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy rynek wycenia podwyżkę stopy referencyjnej NBP do 0,5% z obecnych 0,1% na koniec 2021 r. Wysokie pokrycie tegorocznych potrzeb pożyczkowych i gigantyczna nadpłynność na rachunku centralnym utrzymywanym przez Ministerstwo Finansów będzie też sprzyjało ograniczeniu podaży papierów skarbowych na rynku pierwotnym, co wydaje się bardzo prawdopodobne w II połowie roku. Poza samym spadkiem wartości emisji, MF powinno jednocześnie zwiększyć sprzedaż papierów na aukcjach zamiany. Sytuację na rynku pierwotnym średnioterminowo wzmacniać będzie dodatkowo oczekiwany spadek podaży ze strony BGK, a także podtrzymywany przez NBP zamiar kontynuacji programu skupu papierów dłużnych. Sprzyjać to będzie zawężeniu się asset swap spreadów, a także discount margin w przypadku papierów serii WZ.
  • Negatywny wpływ na wyceny obligacji o stałym kuponie będzie miała coraz silniejsza presja na normalizację polityki pieniężnej na świecie. W ostatnich dniach banki centralne Węgier i Czech zdecydowały się na podwyżki stóp procentowych sygnalizując kontynuację cyklu zaostrzania polityki pieniężnej. W efekcie na polskim rynku wzrosły oczekiwania na podobny ruch jeszcze w 2021 r. mimo bardzo stonowanych wypowiedzi przedstawicieli RPP. Jeszcze w tym tygodniu prezes NBP sygnalizował, że obecnie nie jest właściwy moment na reakcję ze strony polityki monetarnej. Popyt na obligacje chłodzić może również mniejsze zainteresowanie ze strony funduszy inwestycyjnych, do których przestały płynąć pieniądze klientów (ma to związek z silną przeceną obligacji w I połowie roku)
Czytaj więcej

Artykuły związane z obligacje 4 letnie