Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.02
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.49
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1088

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

kto w polsce oblicza pkb

Według drugiego szacunku GUS wzrost PKB w Polsce w Q3’21 wyniósł 5.3%r/r wobec pierwotnego szacunku wskazującego na wzrost o 5.1%r/r. Spośród składowych PKB:

- popyt krajowy – wzrósł o 8.6%r/r, gdzie dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 4.7%r/r, a dynamika inwestycji 9.3%r/r

- popyt zagraniczny – eksport wzrósł o 8.6%r/r, zaś import wzrósł o 15.2%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był tym samym ujemny i wyniósł -2.7pp wobec ujemnego wkładu na poziomie 0.3pp w Q2’21.

Wnioski:

Dynamika PKB w trzecim kwartale br. została przez GUS nieco skorygowana w górę, z 5.1%r/r do 5.3%r/r. Ciekawie przedstawia się struktura wzrostu PKB, gdzie przede wszystkim w porównaniu do drugiego kwartału widać wyhamowanie tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych i jednocześnie wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji. Konsumpcja, po gwałtownym odbiciu w drugim kwartale br. (tj. po otwarciu gospodarki) zmniejszyła się w sposób naturalny. Z kolei inwestycje z pewnym opóźnieniem, jak się wydaje, nabrały większego rozpędu, a realizowane były najprawdopodobniej przede wszystkim przez sektor prywatny, tj. gospodarstwa domowe (zakup nieruchomości) oraz firmy (zwłaszcza te duże). Wciąż dobrze performował ponadto w trzecim kwartale br. eksport, ale wyraźnie wyższa okazała się od niego dynamika importu, co ostatecznie dało pokaźny ujemy wkład do PKB. Ostatecznym elementem, który zapewnił jednak ponad 5%-owy wzrost PKB w trzecim kwartale br., były zapasy, z wkładem na poziomie 3.7pp.

Reklama

W czwartym kwartale tempo wzrostu PKB może, wg moich szacunków, wyhamować i znajdzie się w okolicach 4.5%r/r. Dynamika konsumpcji gospodarstw domowych, w warunkach przyspieszającej i najwyższej od ponad 20 lat inflacji, raczej nie nabierze istotnie większego rozpędu w porównwniu z trzecim kwartałem. Przyspieszyć mogą jeszcze trochę inwestycje, ale pogłębi się prawdopodobnie, i to znacząco, ujemny wkład handlu zagranicznego, czego nie zdołają zbilansować jednak zapasy. Dynamika PKB w całym 2021 r. wynieść może 4.9%, natomiast w roku przyszłym należy oczekiwać jej wyhamowania do 4.0-4.6%, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej i tempa zacieśniania polityki monetarnej.

Czytaj więcej