Reklama
WIG83 265,56+0,97%
WIG202 476,82+1,21%
EUR / PLN4,31-0,20%
USD / PLN3,98-0,18%
CHF / PLN4,52-0,21%
GBP / PLN5,04-0,26%
EUR / USD1,08-0,02%
ROPA BRENT81,26-0,56%
ROPA WTI76,12-0,59%
ZŁOTO2 032,18-0,16%
SREBRO22,84-0,48%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2023-09-22 14:07

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2023
Data sporządzenia:2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
SEDIVIO S.A.
Temat
Przyjęcie strategii rozwoju Sedivio S.A. na lata 2024 - 2025
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Sedivio S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent", "Spółka"] podaje do publicznej wiadomości główne założenia przyjętej przez Zarząd Emitenta strategii rozwoju Spółki na lata 2024-2025.

Główne cele strategiczne związane są z rozwojem Spółki obejmują:
1. podjęcie działań mających na celu osiąganie, w okresie objętym strategią, znacznej części rocznych przychodów ze sprzedaży SEDIVIO S.A. (min. 15%) z tytułu działalności Spółki w zakresie cyberbezpieczeństwa – a także wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży z ww. obszaru o ponad 40% rocznie;.
2. uzyskanie do końca 2025 roku pierwszych przychodów ze sprzedaży usług opartych o wdrażanie rozwiązań bazujących na AI. Dostrzegamy potencjał zarówno w oferowaniu tego rodzaju usług nowym klientom, jak i w oferowaniu ich klientom obecnym;
3. dalsze zwiększanie przychodów z podstawowej działalności Spółki, jaką jest obsługa dużych zamówień publicznych z obszaru e-zdrowia. W wyniku tego zakładamy tempo wzrostu przychodów na dwucyfrowym poziomie.

Szczegółowy opis przyjętego planu strategii zamieszony został w formie dokumentu "SEDIVIO S.A. Strategia 2024-2025.", stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

W opinii Zarządu realizacja przyjętego planu rozwoju na lata 2024 - 2025 będzie miała przełożenie na zwiększenie przychodów i istotne wzmocnienie pozycji rynkowej Sedivio S.A., a tym samym na wzrost wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.
Załączniki
PlikOpis
SEDIVIO S.A. Strategia 2024-2025.pdfSEDIVIO S.A. Strategia 2024-2025

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


SEDIVIO SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)SEDIVIO S.A.
Informatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-059
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Okopowa
47/23(ulica)
(numer)+48 22 602 25 30

(telefon)

(fax)office@sedivio.com

(e-mail)

(www)5213410954
140750385(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2023-09-22Jakub BudziszewskiPrezes ZarząduJakub Budziszewski


Czytaj więcej