Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,98-0,06%
CHF / PLN4,50-0,21%
GBP / PLN5,05+0,25%
EUR / USD1,09+0,14%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 992,96-0,24%
S&P 5005 131,04-0,12%
ROPA BRENT82,79-0,73%
ROPA WTI78,76-0,32%
ZŁOTO2 114,29+1,52%
SREBRO23,90+3,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi BEST 2023-09-22 14:41

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2023
Data sporządzenia: 2023-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Zawarcie przez Emitenta oraz jednostki zależne od BEST S.A. umowy uzupełniającej do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. o zawarciu z ING Bank Śląski S.A. (Bank) umowy uzupełniającej nr 5 do umowy kredytowej z 19 lipca 2016 r., niniejszym informuje, że Bank oraz BEST I NSFIZ, BEST II NSFIZ, BEST IV NSFIZ (Kredytobiorcy) oraz Emitent (Poręczyciel) zawarli dzisiaj kolejną umowę uzupełniającą (Umowa Uzupełniająca nr 6) do umowy kredytowej, zgodnie z którą Bank udzielił dodatkowego kredytu na rachunku w wysokości 50 mln zł. Tym samym w następstwie zawarcia Umowy Uzupełniającej nr 6:
a) maksymalna kwota kredytu dostępna łącznie dla Kredytobiorców wynosi do 400 mln zł i składa się na nią kredyt odnawialny w łącznej kwocie do 350 mln zł oraz kredyt na rachunku w łącznej kwocie do 50 mln zł;
b) kredyt na rachunku dostępny będzie do dnia 29 listopada 2023 r.;
c) maksymalna kwota poręczenia, wierzytelności Banku wynikających z udzielonego Kredytobiorcom kredytu, udzielonego przez Poręczyciela wynosi 480 mln zł;
d) pozostałe istotne postanowienia umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Celem kredytu na rachunku jest finansowanie i refinansowanie zakupu portfeli wierzytelności od BEST III NSFIZ, a tym samym pozyskane środki zostaną przeznaczone na zapłatę przez BEST I NSFIZ ceny nabycia portfeli wierzytelności, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2023 z 20 września 2023 r.

Postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 6 wchodzą w życie z chwilą spełnienia przez Kredytobiorców warunku zawieszającego określonego w Umowie Uzupełniającej nr 6, tj. złożenia oświadczenia przez BEST II NSFIZ, BEST I NSFIZ oraz Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego oraz dostarczenia Bankowi ww. dokumentów. O spełnieniu warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Pozostałe postanowienia Umowy Uzupełniającej nr 6 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Ponadto Emitent informuje, iż dotychczas ustanowione przez Kredytobiorców zabezpieczenia wierzytelności Banku pozostały w mocy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BEST SA
(pełna nazwa emitenta)
BESTFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-537Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Łużycka8A
(ulica)(numer)
(0-58) 769 92 99(0-58) 769 92 26
(telefon)(fax)
best@best.com.plbest.com.pl
(e-mail)(www)
585-00-11-412190400344
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-09-22Krzysztof BorusowskiPrezes Zarządu
2023-09-22Marek KucnerWiceprezes Zarządu
Czytaj więcej