Reklama
WIG81 896,19-0,06%
WIG202 425,94+0,32%
EUR / PLN4,32+0,11%
USD / PLN3,98-0,20%
CHF / PLN4,50-0,31%
GBP / PLN5,04-0,08%
EUR / USD1,08+0,31%
DAX17 728,11+0,28%
FT-SE7 682,58+0,69%
CAC 407 920,28-0,09%
DJI39 000,60+0,01%
S&P 5005 107,39+0,22%
ROPA BRENT83,37+1,67%
ROPA WTI79,86+1,99%
ZŁOTO2 062,79+0,91%
SREBRO22,89+0,70%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Raportowanie ESG w świetle dyrektywy CSRD. Jak wpisać ESG w DNA firmy?

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe | 17:52 10 grudzień 2023

Raportowanie ESG w świetle dyrektywy CSRD.  Jak wpisać ESG w DNA firmy? | FXMAG INWESTOR
pexels.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

W styczniu 2023 weszła w życie dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), zwiększająca zakres odpowiedzialności firm w wymiarze ESG, tj. środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Dyrektywa wprowadza szereg zmian w raportowaniu informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem, m.in.: 1) poszerza zakres firm objętych raportowaniem – obowiązek raportowania będą mieć nie tylko spółki interesu publicznego zatrudniające pow. 500 pracowników (zgodnie z wcześniej obowiązującą dyrektywą NFRD), ale też wszystkie duże firmy niepodlegające NFRD (od 2025) oraz giełdowe MŚP (od 2026); 2) wprowadza jednolite standardy raportowania ESRS; 3) nakłada obowiązek sporządzenia audytu sprawozdań; 4) istotnie poszerza zakres wymaganych informacji.

 

 

Raportowanie zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD ma opierać się na nowych, jednolitych standardach ESRS. Komisja Europejska ma opublikować przed końcem sierpnia 2023 pierwszy pakiet standardów (2 przekrojowych i 10 tematycznych). Będą one stosowane już w raportach za 2024 (dot. spółek podlegających obecnie dyrektywie NFRD). W dalszej kolejności mają zostać przyjęte standardy sektorowe (w pierwszej kolejności dla sektorów o wysokim ryzyku dla zrównoważonego rozwoju, tj. rolnictwo, górnictwo węgla, branża wydobywcza, branża rafineryjna, energetyka, transport lądowy, motoryzacja, branża spożywcza, branża odzieżowa), a także uproszczone standardy dla MŚP.

Reklama

W raporcie przedstawiamy konstrukcję bazowych standardów ESRS, ze wskazaniem branż, w których poszczególne obszary tematyczne raportowania mogą mieć większe znaczenie. W naszej ocenie szczególnie dużym wyzwaniem dla polskich firm może być sprostanie wymogom dotyczącym zmian klimatu (ze względu na wysoką emisyjność i stosunkowo wysoką energochłonność polskiej gospodarki na tle gospodarek unijnych), bioróżnorodności (ze względu na ograniczone doświadczenia w określaniu zależności pomiędzy działalnością przedsiębiorstw a bioróżnorodnością) oraz gospodarki obiegu zamkniętego (ze względu na opóźnienia we wdrażaniu niektórych przepisów unijnych do polskiego prawa, a także konieczność transformacji modeli biznesowych w oparciu o zasady cyrkularności). Kwestie związane z gospodarką wodną, a także w obszarze zanieczyszczeń, wydają się mniejszym wyzwaniem.

Szacujemy, że nowe zasady raportowania zrównoważonego rozwoju mogą objąć ponad 4 tys. spółek w Polsce, w tym blisko 200 giełdowych i średnich MŚP, podczas gdy w 2022 raporty niefinansowe opublikowało jedynie 150 największych spółek notowanych na GPW. CSRD podkreśla znaczenie zrównoważonego podejścia w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstw i wymaga prezentowania informacji dotyczących nie tylko samego podmiotu, ale też jego dostawców oraz odbiorców, dlatego też pośrednio konieczność realizacji działań obniżających negatywny wpływ na otoczenie (i ich dokumentowania) dotknie znacznie większą grupę podmiotów, szczególnie mniejszych firm będących dostawcami przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania.

Zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE w 2050 wiąże się z koniecznością podążania w kierunku zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. Wiele polskich firm jest już na tej drodze i z powodzeniem wdraża rozwiązania minimalizujące negatywny wpływ działalności na otoczenie. Nowe zasady raportowania należy w naszej ocenie postrzegać nie tylko przez pryzmat obowiązków regulacyjnych, ale również szans na umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstw.

 

 

Reklama

**Materiał pochodzi z raportu PKOBP:Monitoring Branżowy - Raportowanie ESG w świetle dyrektywy CSRD, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 


Reklama

Czytaj dalej