Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

NWZ Stilo Energy S.A. uchwaliło emisję akcji z prawem poboru

|
selectedselectedselected
NWZ Stilo Energy S.A. uchwaliło emisję akcji z prawem poboru | FXMAG INWESTOR
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

W dniu 21 grudnia 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) Akcjonariuszy Stilo Energy S.A., jednego z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, które zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki m.in. poprzez emisję do 212.089 akcji serii N z zachowaniem prawa poboru. Pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z parytetem 8:1, czyli osiem obecnych akcji Stilo Energy będzie uprawniać do nabycia jednej nowej akcji serii N. Dzień ustalenia prawa poboru został wyznaczony na 21 stycznia 2022 roku.

Zamiarem zarządu Spółki jest pozyskanie z nowej emisji kwoty do 2,12 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna planowana jest w wysokości 10,00 zł za jedną akcję. Pozyskane środki Spółka planuje przeznaczyć na kapitał obrotowy, a w dalszej perspektywie na rozbudowę struktury oferty produktowej. Ostateczny kształt nowej emisji, m.in. liczba oferowanych akcji oraz termin subskrypcji, będzie przygotowywany przez zarząd i radę nadzorczą.

- Biorąc pod uwagę fakt, że 2021 rok był swego rodzaju rewolucją dla branży fotowoltaicznej i kończymy go w zupełnie innych warunkach i otoczeniu rynkowym, niżeli kończyliśmy rok poprzedni, pojawiła się konieczność pozyskania dla Spółki dodatkowego finansowania. Celem planowanej emisji jest wsparcie kapitału obrotowego, co pomoże w przygotowaniu Spółki do kolejnego okresu realizacji zamówień, a w dalszej perspektywie pozwoli na stopniowe rozbudowanie oferty produktowej. Cieszę się, że Akcjonariusze rozumieją nasze stanowisko i akceptują przedstawione plany rozwoju. Wszystkie kwestie formalne oraz szczegóły planowanej emisji, chcielibyśmy zrealizować do końca I kwartału 2022 rokuwyjaśnia Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy.

Wśród pozostałych decyzji podjętych przez NWZ znalazły się także uchwały dotyczące wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego dla zespołu zarządzającego. Akcjonariusze zdecydowali o emisji nieodpłatnej emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz serii C uprawniających do objęcia odpowiednio akcji serii K i serii J w cenie emisyjnej 10 zł za akcję. Realizacja prawa do objęcia akcji serii J jest możliwa przed 30.09.2025, zaś w przypadku akcji serii K przez 10 lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.

Reklama

Walne Zgromadzenie przyznało także zarządowi Stilo Energy prawo do zdecydowania o kolejnych emisjach do 300.000 akcji w okresie do 31.08.2022. Szczegóły potencjalnych ofert zatwierdzać będzie rada nadzorcza.

W ubiegłym tygodniu Spółka poinformowała o otrzymaniu decyzji od Banku Pekao S.A. dotyczącej wstrzymania uruchomienia nowych środków w ramach uruchomionej w I półroczu br. linii kredytowej. Zgodnie z deklaracją Spółki, jej obecna sytuacja oraz stan zapasów pozwalają na dokończenie realizacji rozpoczętych projektów i zleceń. Zarząd Stilo Energy zapowiedział, że podejmie niezbędne działania w celu wyjaśnienia okoliczności wskazanych w piśmie przez bank oraz ustabilizowania linii kredytowych i zapewnienia czasu na wdrożenie niezbędnych działań naprawczych pozwalających na przywrócenie zgodnego z umową kredytową poziomu wskaźnika kapitałowego Spółki.

W III kwartale br. Spółka osiągnęła ponad 38,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim stanowi wzrost o 13,1%. Strata netto wyniosła 871 tys. zł wobec straty 42 tys. zł w roku poprzednim. Wartość EBITDA w omawianym okresie wynosiła ok. 505 tys. zł, podczas gdy w roku poprzednim było to ponad 1,1 mln zł. Czynnikami, które najbardziej wpłynęły na osiągnięte wyniki Spółki było m.in. szybkie wyczerpanie się puli dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 3.0, a także utrzymująca się w branży niepewność co do ostatecznego kształtu zmian prawnych w zakresie wprowadzenia nowego systemu rozliczeń prosumentów net bilingu.

Zgodnie z prognozą Instytutu Energii Odnawialnej (IEO) mikroinstalacje mogą odpowiadać łącznie nawet za 2 GW nowych mocy PV wybudowanych w ostatnich 12 miesiącach. IEO przewiduje, że rok 2022 może przynieść maksymalnie połowę zainstalowanej mocy co wniósł rok obecny; rynek prosumencki będzie nasycony, a każdy kolejny rok będzie oznaczał stabilny rozwój nie przekraczający pół gigawata rocznie. Pomimo wyhamowania rynku mikroinstalacji, fotowoltaika ma się dobrze rozwijać i w 2022 osiągnąć 9-10 GW, zaś w perspektywie do 2030 nawet 27 GW. Coraz większą rolę w polskim miksie fotowoltaicznym mają stanowić farmy PV. Prognoza przewiduje, że na przełomie 2023-2024 roku nastąpi zrównanie mocy zainstalowanej w farmach z mocami prosumenckimi.

Stilo Energy S.A. jest jednym z liderów na rynku komercyjnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce realizując
w 2020 r. blisko 500 instalacji miesięcznie na obszarze całej Polski. Stilo Energy w swoich instalacjach wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne oraz własne rozwiązania konstrukcyjne. Kluczowym kanałem pozyskiwania klientów jest marketing internetowy, w którym Zarząd spółki zdobywał doświadczenia rozwijając portal Wakacje.pl (sprzedany do Grupy Wirtualna Polska).

Reklama

Stilo Energy jako pierwsza w Polsce spółka z branży dołączyła do międzynarodowego stowarzyszenia Sunspec Alliance – opracowującego i wdrażającego standardy protokołów komunikacji pomiędzy urządzeniami, które są wymagane przez polskich dystrybutorów energii elektrycznej. W przyszłości (PV 2.0) te protokoły umożliwią w prosty sposób (plug & play) łączenie urządzeń w inteligentne systemy lokalnego zarządzania energią.

Stilo Energy S.A. zadebiutowała 21 kwietnia 2021 na rynku NewConnect.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw.


Reklama

Czytaj dalej