Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Kurs dolara (USD) zalicza spadek. Notowania jena (JPY) zyskują

|
selectedselectedselected

W oczekiwaniu na dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy nastroje na rynkach finansowych pogorszyły się – indeks S&P500 spadł o prawie 2%. Rentowności na bazowych rynkach długu obniżyły się, pomimo jastrzębich wypowiedzi przedstawicieli Fedu (więcej w przeglądzie wydarzeń). 

Kurs dolara (USD) zalicz spadek. Notowania jena (JPY) zyskują
depositphotos.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Dolar osłabił się względem euro – kurs EURUSD tymczasowo przebił 1,085 i był najwyżej od 26. marca, by później z nawiązką odrobić straty. Niższe od oczekiwań dane inflacyjne ze Szwajcarii wzmocniły oczekiwania na obniżki stóp procentowych SNB i osłabiły franka – para EURCHF przebiła poziom 0,98 po raz pierwszy od roku. Jen umocnił się do najwyższego poziomu od dwóch tygodni po tym jak prezes BoJ K.Ueda zasugerował możliwość dalszych podwyżek stóp procentowych. Ropa Brent dalej drożała ze względu na ryzyko geopolityczne – obawy przed zaognieniem konfliktu między Izraelem a Iranem. Podczas krajowej sesji otoczenie zewnętrzne sprzyjało notowaniom złotego – kurs EURPLN spadł poniżej 4,29, a USDPLN do 3,94, choć w nocy polskiego czasu w obu przypadkach kursy wzrosły powyżej poziomu otwarcia. Rentowności krajowych obligacji, w ślad za rynkami bazowymi, lekko się obniżyły.

 

W centrum uwagi globalnych rynków znajdą się dzisiejsze dane z amerykańskiego rynku pracy za marzec. Konsensus zakłada, że idealnie wpiszą się one w scenariusz miękkiego lądowania – oczekiwany jest wzrost zatrudnienia poza rolnictwem o ok. 200 tys., stabilizacja bezrobocia na poziomie 3,9% oraz wyhamowanie wzrostu płacy godzinowej do 4,1% r/r. Od pewnego czasu Fed komunikuje silniejszą koncentrację na inflacji niż na rynku pracy (z jego „mocą” czuje się dość komfortowo), stąd potencjał dzisiejszych danych o liczbie etatów do zachwiania rynkowymi oczekiwaniami dotyczącymi momentu i tempa obniżek Fed jest zdecydowanie mniejszy niż kilka miesięcy temu. Nieco większy wpływ na rynki mogłyby mieć dane o płacach, o ile potwierdzą się opisywane przez nas wczoraj sygnały o ponownym wzmocnieniu presji płacowej.

 

Reklama

W kraju będziemy przysłuchiwać się konferencji prasowej Prezesa A.Glapińskiego, na której być może pojawią się dodatkowe informacje na temat obecnej funkcji reakcji RPP i perspektyw krajowej polityki pieniężnej.

 

Dzień zaczniemy od publikacji danych z niemieckiego sektora przetwórczego. Jego kondycja w lutym najpewniej była nadal bardzo słaba – wprawdzie konsensus zakłada lekki wzrost zamówień w ujęciu m/m, ale ich spadek r/r najpewniej się pogłębił w okolice 10%.

 

Dane z Węgier najpewniej pokażą lekkie ożywienie sprzedaży detalicznej w lutym, do którego przyczyniła się poprawa dynamiki realnych wynagrodzeń. Produkcja przemysłowa w lutym najpewniej nadal znajdowała się „pod kreską”.

Reklama

 

Zobacz także: Nowość na rynku kryptowalut – powstanie moneta dedykowana instytucjom

 

Przegląd wydarzeń ekonomicznych:

POL: RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 5,75%. Decyzja wpisała się zarówno w nasze, jak i rynkowe oczekiwania. Zakładaliśmy, że spadek inflacji poniżej celu NBP, który nastąpił w marcu po ponad 30 miesiącach przerwy, nie zrobi na RPP większego wrażenia, biorąc pod uwagę jego nietrwały charakter. Zarówno decyzja jak i komunikat zdają się potwierdzać, że Rada daje sobie czas na obserwację sytuacji na rynku pracy i jej przełożenia na inflację (w szczególności bazową) oraz na rozwianie niepewności związanych z kształtowaniem się cen nośników energii. Jednocześnie, ostatnie dane inflacyjne wskazują, że procesy cenowe przebiegają korzystniej niż się wcześniej obawiano. Tym samym, nasz scenariusz bazowy nadal zakłada jedną obniżkę stóp pod koniec 2024. Więcej na ten temat w Makro Flash: Brak zaskoczeń ze strony RPP.

 

Reklama

 

EUR: Członkowie Rady Prezesów EBC widzieli podczas marcowego posiedzenia coraz więcej argumentów za obniżkami stóp procentowych. opisu dyskusji wynika, że zdaniem bankierów centralnych postęp inflacji na drodze do 2-procentowego celu jest „zachęcający”. Ich zdaniem, chociaż warto zaczekać na kolejne dane, to pojawiają się coraz silniejsze argumenty za rozważeniem obniżki stóp procentowych. Mowa m.in. o korzystnych prognozach makroekonomicznych, postępie w zakresie 3 kryteriów wyznaczonych przez Radę w 2023 (ocena perspektyw inflacji, nasilenie procesów cenowych i siła mechanizmu transmisji), mniejszych błędach prognoz oraz bardziej zrównoważonym bilansie czynników ryzyka. Opis dyskusji potwierdza, że preferowanym terminem obniżki będzie czerwiec. O jego przewadze nad terminem kwietniowym stanowią prezentowane wówczas prognozy makroekonomiczne oraz bardziej wyczerpujący zestaw danych obejmujący wynagrodzenia za 1q24. Rynkowe wyceny, wskazujące na 85-procentowe prawdopodobieństwo pierwszej obniżki stóp w czerwcu, zostały przez uczestników spotkania uznane za odpowiadające sytuacji w gospodarce. Naszym zdaniem czerwcowa obniżka może zostać zapowiedziana podczas posiedzenia w przyszłym tygodniu. Oczekujemy, że EBC obniży w tym roku stopy łącznie o 75-100 pb.

 

GER: Indeks PMI dla sektora usługowego wzrósł w marcu do 50,1 pkt. z 48,3 pkt. w lutym, a ostateczne dane były o 0,3 pkt. wyższe niż szacunek flash. PMI jest najwyższy od 6 miesięcy i wskazuje na wzrost aktywności w sektorze. Firmy usługowe w marcu z optymizmem patrzyły w przyszłość i kontynuowały zatrudnianie pracowników. Presja płacowa nadal podbijała koszty, jednak zarówno tempo wzrostu kosztów jak i cen wyrobów gotowych spowolniło w porównaniu z poprzednim miesiącem.

 

Reklama

EUR: Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług wzrósł w marcu do 51,5 pkt. z 50,2 pkt. w lutym i był o 0,4pkt. wyższy niż szacunek flash. Dane wskazują na najsilniejszy wzrost aktywności od czerwca 2023. Firmy usługowe odnotowały wzrost zamówień na rynku krajowym, a wartość zamówień ogółem zwiększyła się po raz pierwszy od 9 miesięcy. Zatrudnienie w sektorze usługowym rośnie już od 38 miesięcy, jego tempo w marcu nieco spowolniło, ale i tak przekraczało długookresową średnią. Jednocześnie dynamika cen w sektorze spowalnia.

 

USA: Liczba osób ubiegających się w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 221 tys. z 212 tys. tydzień wcześniej i była wyższa od oczekiwań oraz najwyższa od stycznia. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku w tygodniu, który skończył się 23 marca, obniżyła się z kolei do 1,791 mln ze 1,81 mln tydzień wcześniej. Dane potwierdzają, że sytuacja na amerykańskim rynku pracy ulega lekkiemu schłodzeniu, jednak pozostaje korzystna. Z osobnej publikacji Challlengera wynika, że liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w marcu wzrosła o 0,7% r/r po wzroście o 8,8% r/r w lutym.

 

Reklama

 

EUR: Ceny produkcji przemysłowej obniżyły się w lutym o 8,3% r/r po spadku o 8,0% r/r w styczniu. Roczny spadek był płytszy od oczekiwań, głównie ze względu na rewizję za styczeń (z -8,6% r/r). W ciągu miesiąca ceny uzyskiwane przez producentów obniżyły się o 1% po spadku o 0,9% m/m w styczniu. Czynnikiem obniżającym indeks PPI były ceny energii, które spadły o 3,5% m/m, gdy ceny pozostałych dóbr kolejny miesiąc z rzędu lekko wzrosły (+0,1% m/m w lutym, +0,3% m/m w styczniu). Dane wskazują, że dezinflacja w cenach towarów konsumpcyjnych może być kontynuowana, choć impet bazowej inflacji PPI w ostatnim czasie przestał się obniżać.

 

 

Reklama

ROM: Bank centralny Rumunii, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił stopy procentowe bez zmian, z główną na poziomie 7,00%. Decyzja była wypadkową napływających danych, w tym spadającej inflacji CPI oraz podwyższonej niepewności m. in. związanej z polityką fiskalną. Dla przyszłych działań w polityce pieniężnej istotna jest polityka Fed i EBC oraz banków centralnych regionu. Wobec obserwowanego globalnie zwrotu w kierunku luźniejszej polityki pieniężnej oraz prawdopodobnego dalszego spadku inflacji w Rumunii oczekujemy rozpoczęcia cyklu obniżek stóp NBR w połowie roku. Ostrożność wymuszają wysokie deficyty fiskalne i obrotów bieżących, mocna koniunktura i wysoka presja płacowa.

 

 

SWI: Inflacja CPI w marcu spadła do 1,0% r/r z 1,2% r/r w lutym przy oczekiwaniach wzrostu do 1,3% r/r. Inflacja bazowa obniżyła się do 1,0% r/r z 1,1% r/r. Kolejne pozytywne zaskoczenie inflacyjne zwiększa szansę na kontynuację luzowania monetarnego SNB w tym roku, po tym jak w marcu po raz pierwszy w tym cyklu bank obniżył stopę bazową o 25pb, do 1,5%.

Reklama

 

 

USA: W USA wypowiadali się kolejni przedstawiciele Fedu sygnalizując obawy przed uporczywością inflacji. T.Barkin (Fed w Richmond, z prawem głosu w FOMC) powiedział, że bank ma „czas by poczekać na rozjaśnienie się inflacyjnych chmur”, zanim rozpocznie obniżać stopy procentowe. Ocenił też, że na początku tego roku dane inflacyjne były nieco mniej wspierające, co może inicjować pytanie o tymczasowość lub trwałość procesu dezinflacyjnego. Brak pośpiechu z obniżkami jest jego zdaniem w takim otoczeniu mądrym postępowaniem. Mester (Fed z Cleveland, z prawem głosu w FOMC) zasugerowała, że Fed nabiera coraz większej pewności koniecznej do rozpoczęcia obniżania stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Warunkiem cięć byłyby sprzyjające dane inflacyjne za kilka kolejnych miesięcy. Z kolei A.Goolsbee (Fed z Chicago, bez prawa głosu w FOMC) ocenił, że największym zagrożeniem dla perspektyw inflacji jest uporczywość procesów cenowych w segmencie usług mieszkaniowych. Stwierdził też, że podwyższone odczyty inflacyjne za styczeń i luty nie powinny być interpretowane tylko jako szum, ale nie oznaczają też one, zejścia inflacji ze ścieżki powrotu do celu. Z kolei N.Kashkari (Fed z Minneapolis, bez prawa głosu w FOMC) ocenił, że choć w marcu widział przestrzeń do dwóch obniżek stóp Fedu w tym roku, to jeśli inflacja przestanie dalej spadać, to może zakwestionować, czy w ogóle będzie potrzeba obniżek stóp.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej