Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Strzał inflacji w 2%? Kurs złotego (PLN) może zareagować

|
selectedselectedselected

Rynek finansowy w czwartek znajdował się w trybie wyczekiwania na dzisiejsze dane inflacyjne i kolejne wskazówki dotyczące ścieżki stóp w USA. W ostatnim czasie inwestorzy zredukowali oczekiwania na obniżki, kontrakty terminowe obecnie wskazują, że prawdopodobieństwo, że w czerwcu Fed obniży stopy, wynosi ok. 60%.

Strzał inflacji w 2%? Kurs złotego (PLN) może zareagować
depositphotos.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych wzrosły, co świadczy o zwiększonej awersji do ryzyka. W tym otoczeniu złoty pozostał na stabilnym poziomie - 4,31 dla kursu EURPLN oraz 3,99 dla kursu USDPLN. Jastrzębie komentarze z Fed nie wpłynęły na rentowności polskich obligacji, które wzrosły w podobnym stopniu na całej długości krzywej.

W dzisiejszym krajowym kalendarzu ekonomicznym kluczowym punktem jest publikacja wstępnych danych dotyczących krajowej inflacji CPI za marzec. Prognozujemy, że obniżyła się ona do 2,0% r/r z 2,8% r/r w lutym, do czego przyczyniło się dalsze hamowanie rocznej dynamiki cen żywności oraz spadek inflacji bazowej. Konsensus PAP zakłada, że inflacja obniżyła się do 2,1% r/r. Widzimy niezerową szansę na wynik jeszcze niższy niż 2,0 - inflacja z „1” z przodu pojawiłaby się po raz pierwszy od marca 2019.

Dla rynku globalnego kluczowa będzie publikacja amerykańskiego deflatora PCE za luty. Konsensus oczekuje, że wskaźnik ogółem wzrośnie do 2,5% r/r względem 2,4% r/r w styczniu, a jego wersja bazowa, która jest preferowaną przez Fed miarą inflacji, ustabilizuje się na poziomie 2,8% r/r. Oczekiwany miesięczny wzrost cen na poziomie 0,3%-0,4% nie gwarantuje osiągnięcia celu inflacyjnego. Ostatnie komentarze członków FOMC po opublikowaniu wyższych od oczekiwań danych o inflacji CPI i PPI (także przy wciąż nadmiernym impecie) pokazały jednak, że Rezerwa na razie interpretuje je jako przesłankę do utrzymania czujności, a nie sygnał zamykający przestrzeń do obniżek stóp. W tym kontekście warto będzie śledzić dzisiejsze wystąpienie J.Powella.

Dziś poznamy też dane o dochodach i wydatkach Amerykanów w lutym, które prawdopodobnie utrzymają stopniowy wzrost. Ponadto zostanie opublikowany bilans handlowy USA, gdzie oczekuje się zmniejszenia deficytu.

Reklama

 

Zobacz także: Jeśli masz akcje, to uważaj! Notowania giełdowe runą o 20%. Ostrzeżenie od JP Morgan

 

 

 

Przegląd wydarzeń ekonomicznych:

Reklama

USA: W 4q23 realny PKB wzrósł o 3,4% q/q saar, silniej niż wynikało z danych wstępnych, które wskazały na wzrost o 3,2% q/q saar. Wzrost gospodarczy w USA spowolnił na koniec roku, wobec 4,9% q/q saar w 3q23, ale wciąż był bardzo solidny. Jego motorem w 4q23 była przede wszystkim poprawa wydatków konsumpcyjnych, które wzrosły o 3,3% q/q saar (o 0,3pp silniej niż wg danych wstępnych). Rosły również wydatki rządowe, eksport oraz inwestycje w środki trwałe w sektorze niemieszkaniowym. Ujemy wkład do wzrostu miał z kolei spadek zapasów. Spowolnienie wzrostu PKB w porównaniu z poprzednim kwartałem wynikało ze zmiany stanu zapasów oraz słabszego wzrostu wydatków federalnych i inwestycji mieszkaniowych. Ceny konsumpcji zostały zrewidowane w dół – bazowy deflator PCE w 4q23 wyniósł 2,0% q/q saar wobec 2,1% wg szacunku flash.

 

USA: Indeks nastrojów konsumentów wg Uniwersytetu Michigan w marcu wzrósł do 79,4 pkt. z 76,9 pkt. miesiąc wcześniej oraz o 2,9pp wyżej względem wstępnego odczytu. Ten pozytywny zwrot jest efektem poprawy oczekiwań dotyczących obniżenia się inflacji. Prognozy konsumentów wskazują na oczekiwany wzrost cen na poziomie 2,9% w najbliższym roku oraz 2,8% w horyzoncie pięciu do dziesięciu lat, co stanowi najniższą wartość od września. Niższa inflacja przekłada się na poprawę ocen i prognoz dotyczących sytuacji finansowej gospodarstw domowych, pozytywnie na optymizm zamożniejszych konsumentów wpłynęły też wzrosty indeksów giełdowych.

 

Reklama

 

USA: Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ostatnim tygodniu spadła do 210 tys. (kons.: 212 tys.) z 212 tys. tydzień wcześniej. Liczba osób wnioskujących o kontynuację pobierania zasiłku przekroczyła 1,8 mln, a średnia 4-tygodniowa ponownie nieznacznie wzrosła. Dane potwierdzają tezę, że pracodawcy ograniczają zatrudnienie, ale bez masowych zwolnień pracowników.

 

 

Reklama

EUR: Szeroki agregat pieniężny M3 w lutym wzrósł o 0,4% r/r, wobec 0,1% r/r w styczniu. Węższy agregat M1, spadł o 7,7% r/r w lutym, po spadku o 8,6% w styczniu. Depozyty gospodarstw domowych odnotowały wzrost o 0,6% r/r w lutym wobec 0,3% r/r w styczniu, wśród przedsiębiorstw niefinansowych nastąpił spadek depozytów o 1,1% r/r, a dla niemonetarnych instytucji finansowych spadek wyniósł -1,7% r/r. Kredyty dla rezydentów strefy euro obniżyły się o 0,3% r/r w lutym, po spadku o 0,4% r/r w styczniu. Dynamika kredytów dla sektora prywatnego systematycznie się poprawia – w lutym przyspieszyła do 0,7% r/r z 0,4% r/r.

 

GER: W marcu stopa bezrobocia (sa) utrzymała się na poziomie 5,9% i była najwyższa od maja 2021. Liczba bezrobotnych wzrosła o 4 tys. m/m (sa), do 2,72 mln. Skutki pogorszenia koniunktury w niemieckiej gospodarce są widoczne na rynku pracy, jednak ich dotkliwość jest ograniczana przez sytuację demograficzną.

 

CZE: Według zrewidowanego odczytu PKB w 2023 spadł o 0,2% r/r, słabiej niż wynikało z wstępnych danych (-0,4% r/r). Struktura PKB pozostała bez większych zmian. Pozytywny wkład miały eksport netto, inwestycje oraz spożycie publiczne. Negatywnym wkładem charakteryzowały się spożycie indywidualne oraz zapasy. Odbicie PKB w samym 4q23 (do +0,2% r/r) i obserwowany wzrost konsumpcji zapowiadają powrót do wzrostu gospodarczego w bieżącym roku.

Reklama

 

 

HUN: Średnie zarobki brutto w styczniu wzrosły o 14,6 % r/r, co pokazuje początek tendencji spowalniania względem najsilniejszego od siedmiu miesięcy wzrostu o 16,4% r/r odnotowanego w grudniu 2023. Jeżeli tendencja spadku dynamiki wynagrodzeń utrzyma się, będzie to oznaczało, że nie występuje spirala płacowo-cenowa, która potencjalnie mogłaby być przeszkodą na drodze do dalszych obniżek stóp MNB.

 

Reklama

POL: Wiceminister klimatu U.Zielińska poinformowała, że najpóźniej w maju w Sejmie zostaną przeprocedowane mechanizmy osłonowe dla gospodarstw domowych szczególnie wrażliwych dochodowo oraz dla odbiorców ciepła, dotkniętych tzw. górkami cenowymi. Mechanizmy te mają zostać włączone do ustawy obejmującej także odbiorców prądu. Zmiany w taryfikacji ciepła planowane są na drugą połowę roku. Mimo chwilowego spadku cen większości nośników energii wg rządu istnieje potrzeba osłon dla najbardziej wrażliwych gospodarstw oraz tych mierzącymi się z wysokimi taryfami z poprzedniego roku. Dodatkowo, rząd ma się też zająć pakietem ustaw związanych z cenami energii, w tym nowymi taryfami i jednorazowym bonem energetycznym dla 3,5 mln gospodarstw domowych.

 

POL: Wiceminister finansów J.Neneman poinformował, że projekt zmian w podatku od zysków kapitałowych jest obecnie w fazie uzgodnień wewnętrznych. Planowane jest zwolnienie z podatku części dochodów z lokat terminowych i obligacji, do określonego limitu rocznego, zarejestrowanych w wyodrębnionych pakietach oszczędnościowych. Instytucje finansowe nie będą pobierały "podatku Belki" od dochodów do wysokości kwoty zwolnionej, natomiast powyżej tej kwoty będą stosować zryczałtowany podatek dochodowy o stawce 19%. Dodatkowo, dla dochodów z inwestycji kapitałowych, wprowadzona będzie roczna kwota wolna od podatku, rozliczana w zeznaniu rocznym PIT-38.

 

UKR: W 2023 PKB Ukrainy wzrósł o 5,3%, wobec spadku w 2022 o 28,8%. Rząd Ukrainy prognozuje, że w 2024 wzrost gospodarczy wyniesie 4,6%.

Reklama

 


 

Nie przegap najciekawszych artykułów! Obserwuj nas w Wiadomościach Google (GOOGLE NEWS)!  Obserwuj FXMAG>>

 


 

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej