Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Dlaczego kultura spółki ma znaczenie

|
selectedselectedselected

Istnieje dobry powód, dla którego inwestorzy powinni wnikliwie analizować kulturę spółek. Franklin Equity Group analizuje badania, które wykazują pozytywną korelację między silną kulturą a lepszymi wynikami akcji.

Dlaczego kultura spółki ma znaczenie
źródło własne
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Na początku tego stulecia Microsoft, obecnie wiodący dostawca technologii, zmagał się z coraz większą konkurencją na rynku. Nękana konfliktami, biurokracją i innymi wyzwaniami organizacyjnymi, firma nie wprowadzała innowacji, a rozwój produktów słabł. Kiedy kilka lat później nowe kierownictwo przejęło stery, uznało przekształcenie kultury Microsoftu za wysoki priorytet. Obecnie uważana za jedną z najbardziej wartościowych firm w swojej branży, koncentracja kierownictwa na kulturze okazała się kluczowa dla ostatecznego zwrotu i późniejszego wzrostu firmy.

Jako koncepcja, kultura firmy jest niematerialna i może być niedoceniana przez inwestorów. Odnosi się ona do zbiorowych wartości, perspektyw i praktyk, które tworzą tożsamość firmy.1 Tradycyjne metody wyceny nie są w stanie jej uchwycić i może ona nie mieć wiele wspólnego z oficjalnymi deklaracjami misji.2 W dzisiejszym świecie inwestorzy mogą być przyciągani do firm, w których przyjęcie technologii napędza produktywność, ale mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, jak silna kultura i zmotywowana, zjednoczona baza pracowników może umożliwić produktywność, która sprzyja zwiększeniu zysków i wzrostowi dywidendy.

 

Dlaczego kultura firmy ma znaczenie

Rysunek 1: Kreskówka przedstawiająca schematy organizacyjne w dużych firmach technologicznych

Reklama

Obraz zawierający tekst, diagram, linia, wzór

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, diagram, linia, wzór

Opis wygenerowany automatycznie

Źródło: Cornet, M. „Organizational Charts.” 27 czerwca 2011. Wyłącznie w celach ilustracyjnych.

 

Co składa się na „dobrą” kulturę firmy?

Przez lata oceniania firm zidentyfikowaliśmy kilka ważnych cech, które ucieleśniają kultury o wysokiej wydajności i wartości dodanej.

Jakość I: Samoświadomość Firmy powinny rozumieć swoje mocne strony konkurencyjne i agresywnie odzwierciedlać je w swoich kulturach. Zasada ta jest wyrażona przez „Koncepcję Jeża”, która wzywa firmy do skupienia się na tym, co robią najlepiej i opisuje tożsamość firmy jako znajdującą się na tożsamość firmy opisują trzy przecinające się okręgi (rysunek 3 na następnej stronie).5

Reklama

Jako koncepcja, kultura firmy jest niematerialna i może być niedoceniana przez inwestorów. Odnosi się ona do zbiorowych wartości, perspektyw i praktyk, które tworzą tożsamość firmy.1 Tradycyjne metody wyceny nie są w stanie uchwycić kultury, a ona sama może nie mieć wiele wspólnego z oficjalnymi deklaracjami misji.2 W dzisiejszym świecie inwestorzy mogą być przyciągani do firm, w których przyjęcie technologii napędza produktywność, ale mogą nie dostrzegać, jak silna kultura i zmotywowani pracownicy mogą wpływać na produktywność firmy jak silna kultura i zmotywowana, zjednoczona baza pracowników może zapewnić produktywność, która zwiększa zyski i wzrost dywidendy.

Uważamy, że istnieje dobry powód, dla którego inwestorzy powinni starannie analizować firmy, aby zwiększyć zyski i wzrost dywidendy. Niektóre badania wykazały pozytywną korelację między silną kulturą organizacyjną a lepszymi wynikami akcji. Na przykład, hipotetyczny indeks spółek znajdujących się na liście Fortune „100 Best Companies to Work For” konsekwentnie osiągał lepsze wyniki niż rynek o współczynnik 3,36 (patrz rysunek 2).3 Takie firmy zazwyczaj miały niższą rotację i wyższy odsetek pracowników zgłaszających pracę w „zdrowym miejscu pracy” w porównaniu z innymi firmami.

Podobnie, grupa firm znajdujących się na liście „Najlepszych miejsc pracy” Glassdoor osiągnęła lepsze wyniki niż indeks S&P 500 w latach 2009-2014.4

Źródło: Fortune. Indeks Russell 3000 to niezarządzany indeks obejmujący 3000 największych amerykańskich spółek. Indeks Russell 1000 mierzy wyniki 1000 największych spółek z indeksu Russell 3000 Index, co stanowi około 92% łącznej kapitalizacji rynkowej indeksu Russell 3000 Index.Indeksy nie są zarządzane i nie można w nie bezpośrednio inwestować. Nie uwzględniają one opłat, kosztów ani prowizji od sprzedaży.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wskaźnikiem ani gwarancją przyszłych wyników.

Reklama

 

Rysunek 2: Względne wyniki indeksu „100 Best Companies to Work For” vs. szersze indeksy rynkowe