Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,98-0,06%
CHF / PLN4,50-0,22%
GBP / PLN5,05+0,19%
EUR / USD1,09+0,15%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 990,03-0,25%
S&P 5005 131,04-0,12%
ROPA BRENT82,86-0,65%
ROPA WTI78,78-0,29%
ZŁOTO2 115,87+1,59%
SREBRO23,91+3,37%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

VDS: Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki (2023-01-27 14:10)

EBI | 15:10 27 styczeń 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
Zarząd VIDIS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika informację, iż w dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, iż w wyniku dokonanej rejestracji zmieniły się następujące postanowienia Statutu Spółki:
1.uchylono § 8 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „Akcje Spółki mogą być wydawane akcjonariuszom w odcinkach zbiorowych.”;
2.uchylono § 11 ust. 5 Statutu Spółki o treści: „Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacje uważa się za skutecznie dokonaną, jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na adres każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej.”;
3.dodano § 12 ust. 8 Statutu Spółki o treści: „Obowiązki informacyjne Zarządu Spółki, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 KSH, zostają wyłączone na podstawie art. 3801 § 5 KSH.”;
4.dodano § 12 ust. 9 Statutu Spółki o treści: „Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;
5.dodano § 19 ust. 5 Statutu Spółki o treści: „Na mocy art. 3821 § 8 KSH wyłącza się prawo Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 3821 § 1 KSH.”.

Jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu ASO.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2023-01-27 14:10:02Szymon StaruchowiczWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej