Reklama
WIG81 865,13-0,10%
WIG202 418,02+0,00%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99-0,10%
CHF / PLN4,51-0,13%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08+0,12%
DAX17 764,01+0,49%
FT-SE7 680,93+0,67%
CAC 407 923,42-0,05%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,19+1,45%
ROPA WTI79,51+1,55%
ZŁOTO2 055,64+0,56%
SREBRO22,75+0,09%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

TOWER INVESTMENTS S.A.: raport finansowy (2023-11-29 22:22)

ESPI | 23:22 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/ MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TOWER INVESTMENTS S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-066WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Małachowskiego2
(ulica)(numer)
+48 (22) 299 73 34
(telefon)(fax)
info@towerinvestments.plwww.towerinvestments.pl
(e-mail)(www)
782-25-64-985302560840
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży5 76119 5571 2594 172
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(1 146)2 760(250)589
Zysk (strata przed opodatkowaniem)(3 316)224(724)48
Zysk (strata) netto(3 064)(164)(669)(35)
STAN NA DZIEŃ30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022
Aktywa trwałe54 25759 90311 70413 024
Aktywa obrotowe28 57725 5716 1655 516
Aktywa razem82 83485 47417 86918 584
Kapitał własny46 12949 1789 95110 692
Zobowiązania długoterminowe15 9009 6183 4302 091
Zobowiązania krótkoterminowe20 80526 6774 4885 800
Zobowiązania razem36 70536 2967 9187 891
Pasywa razem82 83485 47417 86918 584

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List do Akcjonariuszy 3Q2023-sig.pdfList do Akcjonariuszy 3Q2023
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweTower Group 09.2023-sig.pdfSkonsolidowany raport kwartalny 3Q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej