Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

STS HOLDING S.A.: Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji STS Holding S.A. z obrotu na rynku regulowanym (2024-01-26 14:55)

Komunikaty ESPI | 15:55 26 styczeń 2024
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2024
Data sporządzenia: 2024-01-26
Skrócona nazwa emitenta
STS HOLDING S.A.
Temat
Wyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji STS Holding S.A. z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd STS Holding S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2023 z dnia 12 października 2023 roku informuje, że stosownie do Komunikatu ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 stycznia 2024 roku opublikowanego w tym samym dniu na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, Spółka powzięła wiadomość, iż w dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wycofanie akcji Spółki (ISIN PLSTSHL00012) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dniem 7 lutego 2024 roku.

Niezwłocznie po doręczeniu ww. decyzji, Spółka złoży wniosek o wykluczenie akcji z obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosek o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Polish Financial Supervision Authority's approval of the withdrawal of STS Holding S.A. shares from trading on the regulated market

The Management Board of STS Holding S.A. (the "Company"), with reference to current report no. 33/2023 of 12 October 2023, hereby informs that in accordance with the announcement on decisions taken by the Polish Financial Supervision Authority on 26 January 2024, published on the same day on the website of the Polish Financial Supervision Authority, the Company has learned that today the Polish Financial Supervision Authority authorized the withdrawal of the Company's shares (ISIN PLSTSHL00012) from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (the "WSE") as of 7 February 2024.

Immediately after the delivery of the aforementioned decision, the Company will file an application to delist the shares from trading on the regulated market operated by the WSE and an application to withdraw the Company's shares from the depository maintained by the National Securities Depository.

Legal basis:

Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STS HOLDING S.A.rekreacja i wypoczynek - pozostałe
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa8
(ulica)(numer)
+48 32 43 47 901
(telefon)(fax)
sts@stsholding.plwww.stsholding.pl
(e-mail)(www)
527295676138890387900000
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2024-01-26Zdzisław KostrubałaCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej