Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Sprawozdanie finansowe XTPL: spółka zanotowała najlepszy kwartał w historii

Sprawozdanie finansowe XTPL: spółka zanotowała najlepszy kwartał w historii | FXMAG INWESTOR
Materiał partnera
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

XTPL S.A., globalny dostawca przełomowych rozwiązań nanodruku dla rynku elektroniki nowej generacji, kontynuuje dynamiczne wzrosty zapoczątkowane w 2022 r. III kwartał okazał się rekordowym okresem w historii Spółki, która wypracowała 3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług - 52x więcej niż rok temu i o 80% więcej niż w poprzednim kwartale br. Wzrost obrotów Spółki napędzały ponownie zwiększone przychody ze sprzedaży produktów i usług, które narastająco po III kwartałach 2022 r. odpowiadają już za 78% obrotu XTPL, udział dotacji został zredukowany do 22%, pomimo wzrostu r/r w wartościach bezwzględnych. W III kwartale EBITDA wyniosła 0,9 mln zł, co stanowi wzrost o 2,7 mln zł względem ubiegłego roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej również osiągnęły poziom 0,9 mln zł i wzrosły r/r o 2,0 mln zł. Po raz pierwszy w historii XTPL wygenerował zysk netto, który wyniósł w III kwartale 0,6 mln zł, rosnąc o 2,5 mln zł względem analogicznego okresu rok temu.

Skuteczna komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań Spółki opartych o autorską technologię, przynosi XTPL w 2022 r. wysoką dynamikę sprzedaży i zauważalne wzrosty we wszystkich kluczowych poziomach rachunku wyników. W III kwartale wzrosty odnotowane zostały w każdej z trzech rozwijanych linii biznesowych XTPL.

- Cieszą nas istotne wzrosty ze sprzedaży produktów i usług, które notujemy regularnie od początku roku. Wiemy, że osiągane obecnie wyniki są efektem kilkuletniego wysiłku i opracowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają szerokie zastosowanie w wielu istotnych dla rynku obszarach jak m.in. wyświetlacze, zaawansowane układy scalone czy płytki PCB. Czujemy większy komfort zdając sobie sprawę, że nasza działalność nie ma już charakteru typowo badawczo-rozwojowego, gdzie sytuacja finansowa Spółki była zależna od pozyskanych dotacji oraz środków od inwestorów. Obecnie mamy komfortowy poziom gotówki wynoszący 3,3 mln zł i zbliżamy się do realizacji celu w postaci zbilansowania naszych wyników na poziomie przepływów pieniężnych jeszcze w 2022 r. Dokonaliśmy trudnej transformacji na wymagającym rynku w podmiot, który zaczyna z sukcesem komercjalizować wypracowane technologie, a wzrosty obserwujemy we wszystkich naszych trzech liniach biznesowych – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL. 

W III kwartale 2022 r. XTPL wygenerował 3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, co przełożyło się na dynamikę wzrostu +80% kw/kw i aż 52-krotność przychodów osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA wyniosła 0,9 mln zł w stosunku do -1,8 mln zł rok wcześniej. Pozytywne wyniki mają również przełożenie na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, które w III kwartale br. wyniosły 0,9 mln zł w porównaniu do -1,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po raz pierwszy w historii Spółka odnotowała zysk netto, który wyniósł 0,6 mln zł w porównaniu do straty -1,9 mln zł w III kwartale roku poprzedniego. XTPL zachowuje bezpieczny i komfortowy poziom gotówki, który na koniec września wyniósł 3,3 mln zł, względem 3,5 mln zł na koniec czerwca br. W ujęciu narastającym, za trzy kwartały 2022 r. przychody wyniosły 8,5 mln zł, z czego 6,6 mln zł to sprzedaż produktów i usług, co oznacza 31-krotny wzrost w stosunku do porównywalnego okresu zeszłego roku. EBITDA wyniosła -1,3 mln zł względem -6,1 mln zł w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były dodatnie i osiągnęły 1,1 mln zł w porównaniu do -3,2 mln zł w poprzednim roku. Wynik netto wyniósł -2,1 mln zł, w odniesieniu do straty na poziomie -6,5 mln zł po III kwartałach roku 2021. Całkowita wartość pozyskanych dotacji narastająco po III kwartałach wyniosła 3,0 mln zł, z czego 1,9 mln zł została ujęta w bilansie Spółki jako zaliczki i dotacje do aktywów.

Reklama

- Systematyczny rozwój XTPL znajduje swoje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach finansowych, które w III kwartale 2022 r. osiągnęły rekordowy poziom w historii Spółki. Odnotowaliśmy 3,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług, rosnąc z kwartału na kwartał o 80%, a w ujęciu rok do roku zwiększając wynik o 3,6 mln zł. Po III kwartałach aż 78% obrotu XTPL wygenerowały przychody ze sprzedaży produktów i usług i to pomimo wzrostu w wartościach bezwzględnych uzyskanych przez Spółkę dotacji. Dążymy do realizacji celu finansowego na 2022 r., którym jest zbilansowanie przepływów pieniężnych. W III kwartale br. wyniosły one -0,1 mln zł. Udana komercjalizacja rozwiązań XTPL w postaci realizacji umów z partnerami przemysłowymi, regularnych zamówień na nanotusze oraz systematycznej sprzedaży urządzeń Delta Printing System, w tym pierwszy raz do klienta przemysłowego, notowanej na Nasdaq firmy z USA z tzw. Wielkiej Piątki, pozwoliła nam wygenerować historycznie pierwszy zysk netto, który w III kwartale wyniósł 0,6 mln zł. Naszym celem na przyszły rok będzie dalszy wzrost sprzedaży we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz osiągnięcie rentowności na poziomie zysku netto w całym 12-miesięcznym okresie – mówi Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów. Stanowią je moduły drukujące przeznaczone do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące.

W III kwartale 2022 r. Spółka kontynuowała równoległy rozwój 9 projektów z globalnymi partnerami w celu przyszłych wdrożeń technologii XTPL w skali przemysłowej. W omawianym okresie dostarczony i rozliczony został II etap fazy technologicznej, realizowany z Nano Dimension, izraelską spółką notowaną na Nasdaq. Projekt dotyczy obszaru nanocząstek metalicznych do rynku drukowanych płytek PCB. Już w listopadzie br. XTPL poinformował o dostarczeniu i zaakceptowaniu kolejnego, III etapu, który wpłynie pozytywnie na wyniki IV kwartału 2022 r. Drugim znaczącym postępem w omawianym kwartale była akceptacja ze strony partnera z Tajwanu rozwiązania technologicznego XTPL i decyzja o rozpoczęciu budowy prototypu urządzenia, które zawierać będzie moduł drukujący Spółki. Ostatnią fazą ewaluacji tego projektu będzie testowanie urządzenia na linii produkcyjnej klienta końcowego, wiodącego producenta półprzewodników na świecie.

- Naszym celem niezmiennie pozostaje dążenie do wdrożenia przemysłowego technologii XTPL na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki. Realizacja projektów z partnerami przemysłowymi stanowi dla nas kluczową linię biznesową w długim terminie i konsekwentnie podążamy w stronę przejścia z nimi do kolejnych etapów. W III kwartale udało nam się to osiągnąć z partnerem z Tajwanu, gdzie po około półtora roku procesów ewaluacyjnych, technologia XTPL została przetestowana, pozytywnie oceniona i uzyskała akceptację, co rozpoczęło proces budowy urządzenia prototypowego z uwzględnieniem naszego modułu drukującego. Kolejną fazą testów będzie sprawdzenie urządzenia na faktycznej linii produkcyjnej klienta końcowego, którym jest wiodący producent półprzewodników na świecie. Spodziewamy się, że nastąpi to w przyszłym roku. Tego rodzaju procesy są pracochłonne, to specyfika branży innowacyjnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych na masową skalę, dlatego na etapie ewaluacji prowadzimy obecnie 8 kolejnych projektów z globalnymi podmiotami i w ten sposób nie uzależniamy się od powodzenia pojedynczego przedsięwzięcia – dodaje Filip Granek.

W ostatnich 3 miesiącach Spółka podpisała łącznie 3 zamówienia na sprzedaż i dostarczenie urządzeń prototypujących DPS. Jednym z odbiorców urządzenia będzie notowany na Nasdaq podmiot z USA, wchodzący w skład tzw. Wielkiej Piątki globalnych przedsiębiorstw z branży ICT (ang. Information Communication Technologies). To pierwszy klient przemysłowy i pierwsze zamówienie z USA, urządzenie Spółki zostanie wykorzystane m.in. do rozwoju technologii i produktów z zakresu wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, VR). Kolejny nabywca urządzenia to Instytut IRIS Adlershof Institute z prestiżowego Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, który wykorzysta technologię ultra-precyzyjnej depozycji nanomateriałów dla przemysłu elektronicznego w pracach nad nowymi rozwiązaniami czujników oraz w dziedzinach fotowoltaiki i optoelektroniki. Trzecie urządzenie zostało dostarczone do chińskiego ośrodka badawczo-rozwojowego z Pekinu, który z pomocą technologii XTPL będzie prowadzić prace nad zaawansowaną integracją elementów półprzewodnikowych w nowej klasie urządzeń. Sprzedaż odbyła się dzięki zamówieniu złożonemu przez Yi Xin (HK) Technology Co. Ltd z siedzibą w Chinach, który jest podmiotem świadczącym na rzecz Spółki usługi dystrybucji rozwiązań technologicznych XTPL.

Reklama

Ostatnią, trzecią linią biznesową XTPL są nanotusze przewodzące. W III kwartale Spółka zawarła 11 umów sprzedaży i dostarczenia produktu, co jest rekordowym wynikiem, który wyrównuje ilość umów sprzedaży z całego I półrocza 2022 r. Rozwój tuszy prowadzony w ramach działań o charakterze B+R, a także bazujący na nowych oczekiwaniach obecnych oraz potencjalnych klientów Spółki, pozwala XTPL z powodzeniem konkurować z globalnymi podmiotami.

Zwiększanie wartości Spółki i jej rozwiązań technologicznych opiera się również na właściwie opracowanej i realizowanej polityce ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej. XTPL od początku działalności w świadomy sposób buduje swoją chmurę patentową. Obecnie Spółka posiada 4 przyznane patenty oraz 23 trwające procesy zgłoszeniowe.

W 2020 r. wartość branży elektroniki drukowanej wyniosła 41,2 mld USD (+11,0% r/r), w 2025 r. prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny (CAGR) wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla szeroko pojętej branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.

 

 

Reklama

XTPL S.A. to wysokotechnologiczna spółka dostarczająca przełomowe rozwiązania precyzyjnego druku dla globalnego rynku elektroniki. Firma rozwija i komercjalizuje produkty oraz rozwiązania, opierając się na innowacyjnej w skali globalnej, platformowej technologii, chronionej przez międzynarodowe zgłoszenia patentowe. Zaprojektowana przez firmę innowacyjna metoda addytywna jest unikalną na skalę światową technologią, która znajduje zastosowanie w dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej oraz takich jej obszarach jak: biosensory, zabezpieczenia anty-podróbkowe, mikroelektronika czy wyświetlacze. Technologia ta umożliwia ultraprecyzyjne drukowanie ultracienkich (aż do 1 μm szerokości), transparentnych oraz wysokoelastycznych linii o zdolności przewodzenia prądu. Technologia XTPL znajduje zastosowanie w jednym z najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynków metod produkcji czyli rynku elektroniki drukowanej. Ze względu na możliwość drukowania bardzo cienkich linii przewodzących, stosując jednocześnie tusz o bardzo wysokiej koncentracji nanocząstek metalicznych, technologia druku XTPL może zostać wykorzystana w obszarach takich jak połączenia elektroniczne w zaawansowanych układach scalonych, elektronice drukowanej przestrzennie, hybrydowej giętkiej elektronice czy internecie rzeczy.

Celem XTPL jest licencjonowanie rozwiązania technologicznego opracowanego do wdrożenia przemysłowego dla dedykowanego pola aplikacyjnego. Spółka ten cel może również realizować poprzez sprzedaż przez dystrybutorów lub partnerstwo strategiczne - możliwości te pozwalają na dostosowanie współpracy do potrzeb przyszłego kontrahenta. Obecnie XTPL komercjalizuje swoje produkty: tusze oparte na nanocząstkach srebra przeznaczone do drukowania elementów elektroniki nowej generacji, a także Delta Printing System, czyli precyzyjny system szybkiego prototypowania z możliwością drukowania bardzo drobnych struktur aż do 1 µm dla zastosowań w mikroelektronice. Od 2019 r. XTPL S.A. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a od 2020 r. na OpenMarket we Frankfurcie. Więcej informacji: www.xtpl.com

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw.


Reklama

Czytaj dalej