Reklama
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100
Kurs euro:  4.34
Kurs dolara:  4.04
Kurs funta:  5.14
Kurs franka:  4.57
Ceny w Polsce:
Inflacja:  2.5%
Stopa NBP:  5.75%
Cena Pb95:  6.57
Cena ON:  6.58
Cena węgla:  1100

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Rimini Street uhonorowana certyfikatem Great Place to Work® w Australii oraz nagrodą Best Workplace for Women™ w Wielkiej Brytanii

|
selectedselectedselected
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Kultura uczciwości, równości i włączenia wszystkich pracowników Rimini Street nieustannie przyciąga najbardziej utalentowanych pracowników i umożliwia zatrzymanie ich w firmie

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, już drugi rok z rzędu uzyskał certyfikat Great Place to Work® w Australii oraz po raz drugi został uhonorowany nagrodą Best Workplace for Women™ w Wielkiej Brytanii.

Dzisiejszy komunikat wpisuje się w nieustannie rozwijaną historię wyróżnień Rimini Street w kategorii doskonałego pracodawcy, takich jak m.in. certyfikaty Great Place to Work® we Francji, w Izraelu, Japonii, Korei, Wielkiej Brytanii i USA oraz wyróżnienia Top Workplace USA 2023 i brytyjskie Best Workplace for Wellbeing™ 2023.

Firma Rimini Street jest stale zaangażowana na rzecz „kształtowania lepszego świata dzięki zapewnianiu wszystkim równych szans”

Reklama

Cel Rimini Street, jakim jest „kształtowanie lepszego świata dzięki zapewnianiu wszystkim równych szans”, ma zastosowanie do czterech równie istotnych filarów Rimini Street, tzw. 4C: Company, Clients, Colleagues, Community (firma, klienci, współpracownicy i społeczność). Starannie uwzględniając wpływ na 4 filary firmy podczas określania wizji i podejmowania decyzji, Rimini Street w dalszym ciągu jest zaangażowana na rzecz pielęgnacji kultury prowadzącej do sprawiedliwych, uczciwych rezultatów dla wszystkich, „w stylu Rimini”.

  • Dążymy do nieustannego osiągania nadzwyczajnych wyników
  • Dokonujemy właściwych wyborów, nie idziemy na łatwiznę
  • Popieramy równość i uczciwe traktowanie dla wszystkich
  • Podejmujemy pilne działania, a naszą siłą napędową jest zaangażowanie na rzecz wysokiej jakości

– Rimini Street gromadzi niezwykle utalentowanych pracowników na całym świecie, którzy zajmują czołową pozycję w branży pod względem doświadczenia, wiedzy i zdolności. Tym, co nas łączy i nieustannie zapewnia nam siłę napędową podczas wypełniania misji firmy, jaką jest „dostarczanie wybitnych wyników”, jest uczynność w drodze uczciwego postępowania – powiedział Seth Ravin, prezes i dyrektor generalny Rimini Street. – To nie tajemnica, że właśnie ta strategia gwarantuje nam sukces, że to dlatego nasi klienci stale oceniają nas na poziomie 4,9 na 5,0 w ankietach dotyczących satysfakcji i że w ten właśnie sposób przyciągamy i zatrzymujemy najbardziej utalentowanych pracowników na całym świecie.

Pracownicy ANZ uznają Rimini Street za bezpieczne i uczciwe miejsce pracy

Wykorzystując 30 lat doświadczenia w dziedzinie „badań i konsultacji w zakresie kultury”, Great Place to Work® Australia zapewnia wskaźniki branżowe i cenne informacje w oparciu o sprawdzony model i metodykę pracy.

Z anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników Rimini Street w Australii i Nowej Zelandii z okazji procesu certyfikacji wynika, że:

  • 97% pracowników uznaje, że spotyka się z uczciwym traktowaniem niezależnie od płci lub wieku
  • 98% pracowników uważa, że Rimini Street jest bezpiecznym miejscem pracy
  • 99% pracowników uznaje, że spotyka się z uczciwym traktowaniem niezależnie od orientacji seksualnej
Reklama

– Zgodnie z naszymi podstawowymi zasadami, od poziomu najwyższego kierownictwa przez wszystkie kolejne szczeble, wszyscy odpowiadają za stworzenie miejsca pracy, w którym nie ma miejsca na dyskryminację ani mobbing. Podkreślamy różnorodność i bogatą historię naszych współpracowników, dla których Rimini Street jest niczym dom – powiedział Daniel Benad, globalny wiceprezes i regionalny dyrektor generalny ANZ.

Pracownicy Rimini Street z Wielkiej Brytanii uznają firmę za doskonałe miejsce pracy dla kobiet

Na podstawie danych dotyczących analizy opinii pracowników zgromadzonych w ramach procesu certyfkacji Great Place to Work® w Wielkiej Brytanii kwalifikujące się organizacje zatrudniające co najmniej 10 pracowników zostały automatycznie uwzględnione w plebiscycie umożliwiającym zdobycie dodatkowego wyróżnienia na liście Best Workplaces™. W lipcu 2023 r. ukazała się informacja, że firma Rimini Street została uznana za zwycięzcę w kategorii „Best Workplace for Women 2023” wśród średnich przedsiębiorstw.

Great Place to Work® określa laureatów w tej kategorii mianem „wyjątkowych organizacji, którym udało się przekształcić kulturę w miejscu pracy tak, aby wyznaczyć nowe standardy w zakresie równości płci i włączenia. Od solidnych programów rozwoju talentów po godziwą płacę i świadczenia dodatkowe, te miejsca pracy priorytetowo traktują sukces i dobre samopoczucie pracujących w nich kobiet.”

– Rimini Street może się poszczycić kulturą zapewniającą równe szanse rozwoju i uznania wysiłków dla wszystkich. Ja sama jestem przykładem historii sukcesów kobiet z dziedziny technologii w Rimini Street, ponieważ rozpoczęłam swoją ścieżkę kariery na stanowisku starszego doradcy klienta, potem objęłam stanowisko regionalnej dyrektor ds. sprzedaży, a obecnie pełnię rolę wiceprezes grupy i dyrektor generalnej dla regionu EMEA – powiedziała Emmanuelle Hose. – Zachęcamy wszystkich wybitnych specjalistów nastawionych na uczynność, o niezachwianym poczuciu uczciwości i odpowiedzialności, do dołączenia do Rimini Street i wspólnego dostarczania wybitnych rozwiązań technologicznych przyczyniających się do realizacji celów strategicznych, operacyjnych i finansowych naszych klientów!

Reklama

Szukamy pracowników!

Rozwijaj swoją karierę w firmie, która stawia swoich pracowników na pierwszym miejscu i inwestuje w społeczność. Odwiedź stronę Rimini Street z ofertami pracy: https://www.riministreet.com/company/careers/

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę rozwiązań z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Reklama

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Contacts

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Business Wire

Business Wire

Business Wire Official Profile


Reklama

Czytaj dalej