Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Rimini Street ogłasza Rimini Support™ dla SAP Industry Solutions, maksymalizując korzyści i wydłużając okres eksploatacji systemów o znaczeniu krytycznym

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Firma świadczy już usługi wsparcia krytyczne dla działalności klientów w ramach 15 różnych rozwiązań branżowych SAP Industry Solutions

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, rozszerzenie zakresu Rimini Support™ dla produktów SAP, uwzględniając moduły SAP Industry Solutions.

Licencjobiorcy SAP borykają się z niepewnością i koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów w przypadku migracji funkcji branżowych do S/4HANA

Licencjobiorcy korzystający z modułów SAP Industry Solutions z ECC mogą być zmuszeni do wymiany lub ponownej implementacji modułów i funkcji branżowych, ponieważ wiele równoważnych funkcji branżowych nie jest jednakowych lub nie będzie dostępnych w systemie S/4HANA. W niektórych przypadkach SAP oferuje całkowicie inne rozwiązanie, oparte na produktach SAP lub opracowanych przez partnerów firmy.

Reklama

– Wiele firm dokonało znaczących inwestycji w personalizację modułów SAP Industry Solutions, aby dostosować je do konkretnych wymogów branżowych, a teraz wykorzystuje je do realizacji procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym dla prowadzonej działalności. Nie chcą jednak ponosić kosztów ani ryzyka w związku z ich wymianą i ponowną implementacją tylko po to, aby zachować pełny zakres wsparcia, o ile równoważne funkcje są w ogóle dostępne – powiedział Luiz Mariotto, wiceprezes grupy i główny dyrektor ds. produktów SAP w Rimini Street.

– Klienci SAP korzystający z Industry Solutions stoją w obliczu niepewności – dodał Mariotto. – Firma SAP nie poinformowała jeszcze, że zamierza zapewnić te same funkcje z zakresu rozwiązań branżowych w ramach S/4HANA. Rimini Street zapewni wsparcie modułów SAP Industry Solutions przez co najmniej 15 kolejnych lat i udzieli pomocy w zakresie personalizacji, umożliwiając uniknięcie forsowanych przez dostawcę aktualizacji i zapewniając odpowiednio dużo czasu i elastyczności, by zaplanować długofalową strategię w zakresie ERP stosownie do potrzeb biznesowych danego przedsiębiorstwa.

Rimini Street zapewnia sprawdzoną na szczeblu globalnym wiedzę fachową oraz koncentruje się na rozwiązaniach branżowych

Firmie Rimini Street zaufały wiodące przedsiębiorstwa, które powierzyły jej usługi wsparcia w zakresie krytycznego oprogramowania firmowego z różnych branż. Rozszerzona oferta umożliwia przedsiębiorstwom korzystającym z SAP Industry Solutions maksymalne wykorzystanie dokonanych inwestycji dzięki zapewnieniu długoterminowego, udoskonalonego wsparcia nawet przez 15 kolejnych lat, istotnych oszczędności, niezawodności, elastyczności i przewidywalności kosztów przy wyborze usług Rimini Support™.

Wsparcie Rimini Support dla SAP Industry Solutions może być świadczone na rzecz klientów korzystających z branżowych zestawów funkcji i dodatków SAP w ramach pakietu SAP Business Suite, systemów ECC oraz S/4HANA.

Reklama

Rimini Support dla SAP Industry Solutions obejmuje:

 • SAP IS-Retail
 • SAP IS-Oil
 • SAP IS-Utilities
 • SAP IS-Mills
 • SAP IS-Mining
 • SAP IS-Aerospace & Defense
 • SAP IS-Automotive
 • SAP IS-Apparel & Footwear
 • SAP IS-Public Sector
 • SAP IS-Higher Education
 • SAP IS-Healthcare
 • SAP IS-Telco
 • SAP IS-Media
 • SAP IS-Insurance
 • SAP IS-Banking

 

Rimini Support dla SAP Industry Solutions zapewnia klientom niezrównane korzyści

Rimini Street świadczy już usługi wsparcia na rzecz wielu klientów z całego świata korzystających z SAP Industry Solutions, w tym na rzecz firmy Proton, wiodącego krajowego producenta samochodów w Malezji, który plasuje się na drugiej pozycji pod względem łącznej sprzedaży samochodów w kraju. Rimini Support wspiera firmę Proton, dostarczając wsparcie w zakresie ERP firmy SAP, w tym modułów IS-Automotive, Production Planning, Sales & Distribution, Material Management, Advanced Planning Optimization, Plant Maintenance, Financials, HR oraz Payroll.

Dzięki przejściu na Rimini Street firma Proton natychmiast ograniczyła wysokość rocznych opłat z tytułu utrzymania oprogramowania o 50%, co przyczyniło się do sfinansowania rozbudowy jej zakładu w Tanjung Malim (Perak) w celu zwiększenia produkcji.

Reklama

– Wybraliśmy rozwiązanie Rimini Street między innymi dlatego, by nie czuć presji w związku z koniecznością aktualizacji do SAP S/4HANA w 2027 r., jeżeli firma nie będzie gotowa na taką inwestycję. Zachowaliśmy przy tym niezbędny poziom wsparcia – powiedziała Marhalisa Matari, dyrektor wyższego szczebla ds. zarządzania aplikacjami informatycznymi i technologii informacyjnych grupy w firmie Proton.

Firma Proton cieszy się już szeregiem korzyści dzięki wyborowi Rimini Support dla SAP Industry Solutions, takich jak między innymi:

 • zmniejszenie rocznych opłat z tytułu utrzymania oprogramowania o 50%: oszczędności uzyskane dzięki przejściu na niezależne wsparcie zewnętrzne pomogły firmie sfinansować rozbudowę zakładu i ograniczyć ogólne koszty działalności operacyjnej;
 • zabezpieczenie wsparcia konserwacyjnego istniejącego systemu ERP firmy SAP: teraz Proton może bez obaw korzystać z obecnych aplikacji SAP przez wiele lat;
 • spersonalizowane usługi wsparcia: szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów pod przewodnictwem głównego inżyniera wsparcia, w tym wsparcie w zakresie personalizacji oraz strategiczne usługi doradcze;
 • elastyczność pod względem wyboru momentu migracji do systemu S/4HANA: Proton może opracować długoterminową strategię w zakresie ERP we własnym tempie, korzystając w międzyczasie ze stabilnego środowiska SAP.

– Rimini Street dba o to, aby klienci czuli się ważni. Zespół bardzo skutecznie reaguje na problemy i regularnie nawiązuje kontakt z naszymi pracownikami, co wysoce sobie cenię. Ponadto możemy liczyć na znakomity czas reakcji od momentu zgłoszenia po otrzymanie odpowiedzi od Rimini Street. Firma reaguje niemal w mgnieniu oka – dodała Matari.

Poznaj pełne portfolio Rimini Street obejmujące ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu klientów.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Reklama

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000® jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5200 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 2 sierpnia 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.


Contacts
Reklama

Janet Ravin
Wiceprezes ds. globalnej komunikacji
Rimini Street, Inc.
+1 702 285-3532
pr@riministreet.com

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Business Wire

Business Wire

Business Wire Official Profile


Reklama

Czytaj dalej