Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG202 398,38-1,09%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN3,98-0,07%
CHF / PLN4,50-0,21%
GBP / PLN5,05+0,21%
EUR / USD1,09+0,16%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,33-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 996,70-0,23%
S&P 5005 135,14-0,04%
ROPA BRENT82,65-0,90%
ROPA WTI78,60-0,52%
ZŁOTO2 115,46+1,57%
SREBRO23,83+3,03%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PKP CARGO S.A.: Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A. (2023-12-05 14:50)

ESPI | 15:50 05 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2023
Data sporządzenia: 2023-12-05
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Zgoda Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. na zawarcie umowy z PKP PLK S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd PKP CARGO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że 05 grudnia 2023 roku Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na podpisanie Umowy o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024 („Umowa") pomiędzy PKP CARGO S.A. a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Zarządca", „PKP PLK"). Umowa obowiązywać będzie w okresie od dnia 10 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2024 r.

Przedmiotem Umowy jest udostępnienie Spółce przez PKP PLK infrastruktury kolejowej w celu wykorzystania przydzielonej zdolności przepustowej dla przejazdów pociągów, wykonywania manewrów, postoju pojazdów kolejowych oraz korzystania z obiektów infrastruktury usługowej w rozkładzie jazdy pociągów 2023/2024. Dodatkowo Zarządca udostępni Spółce dane dotyczące planowego i zrealizowanego rozkładu jazdy pociągów oraz wykonanej pracy eksploatacyjnej przez jego pociągi. Szacowana wartość zobowiązań Emitenta wobec PLK PKP wynikających z Umowy, w okresie jej obowiązywania, wynosi łącznie 471,8 mln zł netto, tj. 580,3 mln zł brutto. Zmiana szacowanej wartości Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zarządca nalicza opłaty w oparciu o: „Cennik opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1435 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, „Zasady udostępniania infrastruktury kolejowej o szerokości torów 1520 mm zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, cennik „Opłat za dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (OIU) zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” a także „Regulamin sieci 2023/2024”.

W Umowie zawarto również postanowienia dotyczące kar umownych m.in. z tytułu uruchomienia przez Spółkę pociągu z innym rodzajem pojazdu trakcyjnego i/lub zwiększoną masą brutto pociągu lub z towarem niebezpiecznym lub/i towarem niebezpiecznym wysokiego ryzyka (TWR) lub/i przesyłki nadzwyczajnej z pominięciem obowiązujących zasad, odwołania trasy pociągu z przyczyn leżących po stronie Zarządcy, nienależytego utrzymania międzytorzy, wykorzystywania przez Emitenta zdolności przepustowej dla manewrów i postojów z pominięciem obowiązujących zasad w zakresie jej zamawiania lub wykorzystania przez Spółkę danych z Aplikacji SEPE2 i Interfejsu niezgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zarząd informuje o zgodzie na zawarcie niniejszej Umowy, gdyż jest ona kluczowa dla realizacji podstawowej działalności Emitenta. Jest to umowa cykliczna, zawierana przez Spółkę corocznie. O zawarciu poprzedniej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-05Jacek Rutkowski Członek Zarządu ds. Handlowych
2023-12-05Zenon Kozendra Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej