Reklama
WIG83 007,32-0,13%
WIG202 457,83-0,25%
EUR / PLN4,31-0,03%
USD / PLN3,97+0,04%
CHF / PLN4,52-0,06%
GBP / PLN5,03-0,08%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX17 556,49+0,76%
FT-SE7 683,02-0,02%
CAC 407 948,40+0,23%
DJI38 972,41-0,25%
S&P 5005 078,18+0,17%
ROPA BRENT82,37-0,02%
ROPA WTI78,56+0,90%
ZŁOTO2 032,40+0,10%
SREBRO22,49+0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

PHN S.A.: Oferta obligacji serii C (2023-05-16 18:15)

ESPI | 20:15 16 maj 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia: 2023-05-16
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Oferta obligacji serii C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie aktualizacji programu emisji obligacji oraz rozważanej emisji, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 maja 2023 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 220 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 220 000 000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach Programu w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 3,95%.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Spółki.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 31 marca 2023 r. wynosiła 693,8 mln PLN. Brak jest zobowiązań przeterminowanych. Spółka ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji zobowiązania Spółki będą kształtować się na poziomie umożliwiającym wykonanie w całości zobowiązań wynikających z Obligacji.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
al. Jana Pawła II12
(ulica)(numer)
+48 22 850 91 00+48 22 850 91 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5252504978142900541
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-16Adam Lesiński Członek Zarządu ds. Finansowych
2023-05-16Piotr Przednowek Członek Zarządu ds. Rozwoju

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej