Reklama
WIG81 939,09-0,01%
WIG202 420,41+0,10%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99-0,09%
CHF / PLN4,51-0,14%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,12%
DAX17 787,80+0,62%
FT-SE7 679,51+0,65%
CAC 407 929,23+0,02%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,21+1,48%
ROPA WTI79,51+1,55%
ZŁOTO2 056,61+0,61%
SREBRO22,72-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

NTT SYSTEM S.A.: raport finansowy (2023-11-29 21:24)

ESPI | 22:24 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody ze sprzedaży1 135 750898 764248 127191 716
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 53126 4486 2335 642
Zysk (strata) przed opodatkowaniem18 45116 0514 0313 424
Zysk (strata) netto14 96911 8553 2702 529
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 309-33 8543 781-7 221
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-283-255-62-54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 92940 026-4 3548 538
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 9035 917-6341 262
Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1.100.880.240.19
30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022
Aktywa razem649 358379 474140 08180 913
Zobowiązania długoterminowe2752755959
Zobowiązania krótkoterminowe461 505205 64299 55743 848
Kapitał własny187 578173 55740 46537 007
Kapitał podstawowy83 10083 10017 92617 719
Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.8512.812.992.73
Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe (wybrane dane):
Przychody ze sprzedaży1 134 252897 323247 799191 408
Zysk (strata) z działalności operacyjnej27 85526 8976 0855 737
Zysk (strata) przed opodatkowaniem17 77616 5003 8843 520
Zysk (strata) netto14 33612 3313 1322 630
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 828-31 2424 113-6 664
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-283-255-62-54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 94140 027-4 3568 538
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-1 3968 530-3051 820
Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)1.060.910.230.19
30.09.202331.12.202230.09.202331.12.2022
Aktywa razem561 682377 640121 16780 522
Zobowiązania długoterminowe2752755959
Zobowiązania krótkoterminowe376 044205 38981 12143 794
Kapitał własny185 363171 97639 98736 669
Kapitał podstawowy83 10083 10017 92617 719
Liczba akcji (w szt.)13 547 76813 547 76813 547 76813 547 768
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)13.6812.692.952.71

Wybrane dane finansowe, ze sprawozdania z sytuacji finansowej, zaprezentowane w kolumnach: drugiej i czwartej uwzględniają dane na dzień 31.12.2022 r. Ponadto, w kolumnach: trzeciej i czwartej zaprezentowano dane finansowe odpowiednio na 30.09.2023 r. oraz na 30.09.2022r./31.12.2022 r. przeliczone na walutę w EUR.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SprawozdanieMSSF_30.09.2023_srodroczne_skonsolidowane_GK_NTT.pdfRaport kwartalny QSr_3 2023 (za III kwartał 2023 r.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2023-11-29Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
2023-11-29Witold MarkiewiczWiceprezes ZarząduWitold Markiewicz
2023-11-29Marcin OlszewskiWiceprezes ZarząduMarcin Olszewski

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej