Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej (2021-05-05 17:12)

ESPI | 19:12 05 maj 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia:2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 05 maja 2021 r. powziął informacje o wpłynięciu do Spółki drogą elektroniczną zawiadomień od Grupa LEW SA z siedzibą w Częstochowie („Grupa LEW”), US.EN.EKO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („US.EN.EKO”), Pani Barbary Basiak, Pana Andrzeja Basiaka, Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający („Solution One”) w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, informujących o zawarciu w dniu 28 kwietnia 2021 r. w Warszawie pomiędzy akcjonariuszami Spółki – Grupa LEW, US.EN.EKO, Panią Barbarą Basiak, Panem Andrzejem Basiakiem oraz Solution One - porozumienia dotyczącego nabywania bezpośrednio lub pośrednio przez te podmioty akcji spółki publicznej, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki.
Treść nadesłanych zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”).
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_porozumienie_Grupa_LEW.pdf
Zawiadomienie_porozumienie_A_Basiak.pdf
Zawiadomienie_porozumienie_B_Basiak.pdf
Zawiadomienie_porozumienie_Solution_One.pdf
Zawiadomienie_porozumienie_US.EN.EKO.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

"MPAY" SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57+48 22 515 62 00
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-05Andrzej BasiakPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej