Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii N oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji (2021-06-29 20:37)

ESPI | 22:37 29 czerwiec 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji Spółki na okaziciela serii N oraz zamknięcie oferty prywatnej tych akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”), niniejszym informuje, iż Spółka zawarła umowy objęcia akcji zwykłych nowej emisji na okaziciela serii N („Akcje Serii N”), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o kwotę 187.256,10 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć i 10/100 złotych.
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez emisję 1.248.374 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,15 złotych (słownie: piętnaście groszy) każda, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.
Wszystkie Akcje Serii N zostały objęte przez łącznie 9 inwestorów po jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 0,74 złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery grosze) tj. łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 923.796,76 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć i 76/100 złotych).
W okresie do dnia 29 czerwca 2021 r. inwestorzy, którzy zawarli ze Spółką wspomniane powyżej umowy objęcia Akcji Serii N, wnieśli w całości przypadające na te papiery wkłady pieniężne na podwyższony kapitał zakładowy Spółki.
Z uwagi na fakt, iż wszystkie możliwe do wyemitowania na podstawie uchwały Zarządu akcje Spółki zostały objęte, z dniem 29 czerwca 2021 r. zamknięto ofertę prywatną Akcji Serii N.


Podstawa prawna: 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-29Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2021-06-29Daniel ŚcigałaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej