Reklama

Brak danych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Managerskiego Spółki na rok 2022 (2023-06-28 22:20)

ESPI | 00:20 29 czerwiec 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr41/2023
Data sporządzenia: 2023-06-28
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Przyjęcie oświadczeń o objęciu i przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Managerskiego Spółki na rok 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „mPay” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 roku, na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 stycznia 2022 r. oraz przyjętego na jej podstawie przez Zarząd Spółki w dniu 28 marca 2022 r. Regulaminu Programu Managerskiego dla Kluczowych Pracowników i Współpracowników Spółki („Program Managerski”), a także w oparciu o treść Uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy uprawnionych oraz wykonania parametrów zawartych w Regulaminie Programu Managerskiego dla Kluczowych Pracowników i Współpracowników Spółki i uchwały Rady Nadzorczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia liczby osób uprawnionych do objęcia warrantów w ramach Programu Motywacyjnego, przyznane zostały warranty subskrypcyjne związane z realizacją celów opisanych w Programie Managerskim.
Na podstawie złożonych w dniach 1 czerwca 2023r - 28 czerwca 2023 r. oświadczeń o objęciu warrantów (ostatnie oświadczenie zostało złożone w dniu 28 czerwca 2023 r.) przez osoby uczestniczące w Programie Managerskim, przyznane zostało łącznie 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A. Warranty zostały wyemitowane na warunkach i w celu realizacji założeń Programu Managerskiego. Prawo do ich objęcia, pod warunkiem realizacji przez Spółkę określonych celów wynikowych, zostało przyznane 15 (piętnastu) kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki. Każdy z warrantów uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii P po cenie emisyjnej w wysokości 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) za akcję. Prawa z Warrantów mogą być wykonane maksymalnie do dnia 8 grudnia 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-28Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2023-06-28Karol ZielińskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej