Reklama
WIG81 634,60-0,38%
WIG202 415,26-0,12%
EUR / PLN4,32+0,12%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,50-0,24%
GBP / PLN5,04-0,03%
EUR / USD1,08+0,14%
DAX17 699,50+0,12%
FT-SE7 660,49+0,40%
CAC 407 907,40-0,25%
DJI38 964,49-0,08%
S&P 5005 100,99+0,09%
ROPA BRENT83,17+1,43%
ROPA WTI79,60+1,66%
ZŁOTO2 059,46+0,75%
SREBRO22,78+0,22%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: mPay zawarł umowę z KBU sp. z o.o. - pobieranie opłat za postój w SSP i ŚSPP we Wrocławiu (2023-04-27 17:48)

ESPI | 19:48 27 kwiecień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2023
Data sporządzenia: 2023-04-27
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
mPay zawarł umowę z KBU sp. z o.o. - pobieranie opłat za postój w SSP i ŚSPP we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „mPay”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 27 kwietnia 2023 r. zawarła ze spółką KBU sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Plac na Groblach 21/D, Kraków, REGON: 122736726, NIP: 6762460789, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449095 („KBU”) znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzanie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014. 133 j.t.) („Umowa”).

Zgodnie z Umową w oparciu o zobowiązanie KBU do wdrożenia i administrowania usługą płatności mobilnych za postój w Strefie Płatnego Parkowania („SPP”) i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania („ŚSPP”) we Wrocławiu oraz w związku z tym, że mPay jest podmiotem uprawnionym do świadczenia ww. usługi płatności mobilnych, strony zawarły umowę w przedmiocie:
Zlecenia przez KBU spółce mPay wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu, uruchomieniu i obsłudze systemu wnoszenia i monitorowania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania we Wrocławiu za pośrednictwem systemu mPay, według stawek i na warunkach określonych w obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej Wrocławia.
Spółka zobowiązuje się do udostępnienia użytkownikom zarejestrowanym w systemie mPay możliwości dokonywania płatności za parkowanie przy pomocy Systemu mPay za dana usługę.
mPay zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z Systemu mPay przez cały okres obowiązywania Umowy w trybie pracy ciągłej, tj. 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu w celu wnoszenia opłat za parkowanie w SPP i ŚSPP we Wrocławiu.

Niniejsza umowa została zawarta na okres od daty jej podpisania do momentu zakończenia umowy zawartej pomiędzy KBU a Gminą Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Uruchomienie Systemu mPay w SPP i ŚSPP we Wrocławiu nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony, nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pozytywnego zakończenia weryfikacji mechanizmów integracyjnych, z zastrzeżeniem że uruchomienie Systemu mPay nastąpi po uprzednim uzyskaniu akceptacji przez Gminą Wrocław – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
Spółka szacuje, że uruchomienie przedmiotowej usługi nastąpi do końca maja 2023 r.

Zarząd Spółki dodatkowo argumentuje uznanie Umowy za znaczącą tym, że:
a. Budżet Urzędu Miasta Wrocław na 2023 przeznaczony na pobieranie opłat za parkowanie wynosi 25 mln PLN;
b. Podpisanie Umowy spowoduje wzrost zainteresowania innymi usługami świadczonymi we Wrocławiu przez Spółkę tj. bilety miejskie, wejście do ZOO, bilety InterCity i bilety e-toll na Autostradę A4, mając również na uwadze, że większości konkurencyjnych aplikacji nie ma usługi będącej przedmiotem Umowy w swojej ofercie we Wrocławiu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-04-27Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2023-04-27Karol ZielinskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej