Reklama
WIG81 659,04-0,35%
WIG202 418,10+0,00%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN3,99-0,11%
CHF / PLN4,50-0,26%
GBP / PLN5,04-0,08%
EUR / USD1,08+0,19%
DAX17 707,17+0,16%
FT-SE7 663,17+0,43%
CAC 407 908,68-0,24%
DJI38 964,96-0,08%
S&P 5005 103,38+0,14%
ROPA BRENT83,09+1,33%
ROPA WTI79,39+1,39%
ZŁOTO2 058,28+0,69%
SREBRO22,77+0,18%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: mPay zawarł umowę na wydawanie biletów autostradowych. (2021-11-30 20:39)

ESPI | 21:39 30 listopad 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr53/2021
Data sporządzenia: 2021-11-30
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
mPay zawarł umowę na wydawanie biletów autostradowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „mPay”) niniejszym informuje, że Spółka zawarła w dniu 30 listopada 2021 r. umowę na wydawanie biletów autostradowych ze Skarbem Państwa – Szefem Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, REGON: 000002217, NIP: 5260250274 („Szef KAS”) („Umowa”) stanowiącą, że:

1. Szef KAS upoważnia mPay do wydawania biletów autostradowych, a mPay, działając w imieniu i na rzecz Szefa KAS, zobowiązuje się do wydawania biletów autostradowych klientom;
2. mPay jest uprawniony do wydawania biletów autostradowych za pośrednictwem przygotowanej przez mPay aplikacji mobilnej;
3. Za wydanie biletu autostradowego mPay otrzyma prowizję na zasadach i w wysokości określonych w Umowie;
4. mPay zobowiązuje się do zapewnienia klientom możliwości wnoszenia opłaty, co najmniej w dwóch różnych formach płatności, przy czym w przypadku Biletu PrePaid, co najmniej w formie gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej;
5. W celu realizacji przedmiotu Umowy mPay będzie upoważniony do wykorzystania oznaczenia słowno – graficznego „e – TOLL” na mocy odrębnej umowy licencyjnej, zawieranej jednocześnie z Umową główną.
6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, przy czym przedmiot Umowy będzie realizowany od dnia 1 grudnia 2021 r.,. została zawarta na czas nieokreślony.

Spółka z wynikiem pozytywnym przeszła testy integracyjne swojego systemu teleinformatycznego z Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz złożyła zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej wartości biletów autostradowych planowanych do wydania w okresie rozliczeniowym.

Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie od 1 grudnia 2021 r.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-013Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jasna1 lok. 421
(ulica)(numer)
+48 34 390 55 57
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-30Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2021-11-30Daniel ŚcigałaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej