Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MPAY S.A.: mPay S.A. podpisał aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (2021-09-29 20:39)

ESPI | 22:39 29 wrzesień 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr44/2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
mPay S.A. podpisał aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („mPay”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że spółka zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („BPS”) aneks do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji („Aneks”) Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („DM BPS”).

Aneks zmienia terminy określone w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży akcji zawartej
29 stycznia 2021 r., opublikowanej raportem bieżącym ESPI 3/2021 („Umowa”) w następujący sposób:
a. w przypadku, gdy wszystkie warunki zawieszające określone w Umowie nie ziszczą się w terminie do dnia 31 października 2021 r., każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.;
b. w przypadku, gdy pomimo spełnienia się wszystkich warunków zawieszających mPay nie zawrze w dniu zamknięcia umowy przenoszącej własność akcji lub nie dokona płatności ceny zgodnie Umową, BPS może od Umowy odstąpić w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.;
c. dzień zamknięcia transakcji wyznaczony przez mPay będzie przypadał w terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 20 dni od daty otrzymania przez mPay informacji o braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego nabycia akcji DM BPS. Jeżeli mPay pomimo spełnienia się warunków zawieszających określonych w Umowie, nie poinformuje BPS o wyznaczeniu dnia zamknięcia transakcji do dnia 14 listopada 2021 r. – w takim przypadku uprawnionym do wyznaczenia dnia zamknięcia transakcji będzie BPS.

Dodatkowo Aneks doprecyzowuje, że w przypadku dokapitalizowania DM BPS przez BPS przed dniem zamknięcia transakcji, cena sprzedaży zostanie podwyższona o kwotę dokapitalizowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby kwota dokapitalizowania była wyższa niż 3.000.000 złotych mPay będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MPAY S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grochowska21A
(ulica)(numer)
+48 22 515 61 07+48 22 515 62 00
(telefon)(fax)
kontakt@mpay.com.plwww.mpay.pl
(e-mail)(www)
5213258216015506707
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-29Andrzej BasiakPrezes Zarządu
2021-09-29Daniel ŚcigałaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej