Reklama
WIG81 264,27-1,11%
WIG200,00+0,00%
EUR / PLN4,33+0,09%
USD / PLN3,99+0,17%
CHF / PLN4,50+0,02%
GBP / PLN5,05+0,02%
EUR / USD1,08-0,10%
DAX17 716,17-0,11%
FT-SE7 640,30-0,55%
CAC 407 956,41+0,28%
DJI38 989,83-0,25%
S&P 5005 130,95-0,12%
ROPA BRENT82,40-0,47%
ROPA WTI78,24-0,66%
ZŁOTO2 115,65+0,06%
SREBRO23,84-0,25%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

MBF GROUP S.A.: Wybór Emitenta jako wyłącznego dostawcy oleju oraz zawarcie umowy konsorcjum z zakładem produkcyjnym (2023-12-04 10:07)

ESPI | 11:07 04 grudzień 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr57/2023
Data sporządzenia: 2023-12-04
Skrócona nazwa emitenta
MBF GROUP S.A.
Temat
Wybór Emitenta jako wyłącznego dostawcy oleju oraz zawarcie umowy konsorcjum z zakładem produkcyjnym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MBF Group SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 52/2023 z dn. 8 listopada 2023 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego w sprawie wyłączności na dostawy oleju rzepakowego i słonecznikowego, zawiadamia o otrzymaniu podpisanej zwrotnie Umowy o ustanowieniu konsorcjum, zawartej w dn. 1 grudnia 2023 roku („Umowa”, „Konsorcjum”). Umowa została zawarta z firmą ChantiiOil Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy („Partner”). Zgodnie z informacjami przekazanymi we wcześniejszym raporcie, podpisanie Umowy oznacza także wybór oferty Emitenta na hurtowego dostawcę olejów spożywczych w celu konfekcjonowania i dalszej dystrybucji.

Spółki MBF Group SA i ChantiiOil Sp. z o.o. zawarły Konsorcjum w celu ustalenia zasad współpracy i określenia parametrów przyszłych rozliczeń oraz zobowiązań. Umowa ma na celu wspólną realizację działalności handlowej w zakresie detalicznego i hurtowego obrotu, w tym fizycznych dostawach, olejów spożywczych: oleju rzepakowego i słonecznikowego. Wspólnym celem jest maksymalizacja zysków przy wykorzystaniu doświadczenia każdego z partnerów.

Do obowiązków Spółki będzie należało m.in. dostarczanie surowca do konfekcjonowania oleju rzepakowego i słonecznikowego. Odbywać się to będzie przy naliczeniu ustalonej marży, lecz z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia, które będzie należne Spółce ze sprzedaży produktu końcowego. Partnerzy zobowiązali się także do solidarnego pozyskiwania odbiorców w Polsce i zagranicą na olej konfekcjonowany przez ChantiiOil.

Partner dysponuje zespołem o dużym doświadczeniu w produkcji i handlu olejami spożywczymi. ChantiiOil posiada gotową infrastrukturę do napełniania, konfekcjonowania i etykietowania oleju rzepakowego i spożywczego w butelkach o pojemności 1-, 3- oraz 5-litrów. Linia produkcyjna jest obecnie w trakcie procesu certyfikacji normy Systemu Zarządzania Jakością (system HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points), aby zapewnić dobrą praktykę produkcyjną i higieniczną.

Współpraca w ramach zawartego Konsorcjum zagwarantuje obydwu firmom wspólną optymalizację kosztów i procesów, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania. W ocenie Zarządu Emitenta, w przypadku zgodnego z planem rozwoju, zawarcie Umowy będzie niosło za sobą inne długofalowe profity. Dla Emitenta będą to w szczególności korzyści finansowe (zwiększenie przychodów oraz zysk z marży i dodatkowe wynagrodzenie), operacyjne (wykorzystanie know-how i infrastruktury partnera) oraz marketingowe (nazwa i logo Spółki na etykietach konfekcjonowanego oleju).

Partnerzy Konsorcjum szacują zapotrzebowanie surowca na jego konfekcjonowanie, a następnie dystrybucję i sprzedaż na poziomie od ok. 200.000 litrów / miesiąc w pierwszych miesiącach funkcjonowania, do ok. 500.000 litrów / miesiąc pod koniec roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta zawiadamia, że z uwagi na konieczność wykonania pełnej certyfikacji linii produkcyjnej, dostawy surowca wykonywane przez Spółkę powinny rozpocząć się pod koniec stycznia 2024 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotne znaczenie zawartej umowy, możliwy znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-12-04Janusz CzarneckiPrezes ZarząduJanusz Czarnecki

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej