Reklama
WIG81 739,85-0,25%
WIG202 423,20+0,21%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN3,98-0,21%
CHF / PLN4,50-0,34%
GBP / PLN5,04-0,09%
EUR / USD1,08+0,29%
DAX17 722,85+0,25%
FT-SE7 676,06+0,60%
CAC 407 913,01-0,18%
DJI39 001,72+0,01%
S&P 5005 106,81+0,21%
ROPA BRENT83,14+1,39%
ROPA WTI79,52+1,56%
ZŁOTO2 063,17+0,93%
SREBRO22,89+0,70%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J (2023-11-28 19:56)

ESPI | 20:56 28 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2023
Data sporządzenia: 2023-11-28
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii J
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 21/2023, opublikowanego w dniu 6 listopada 2023 r., Zarząd spółki Lokum Deweloper S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii J, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 53.000.000 PLN (pięćdziesięciu trzech milionów złotych) („Obligacje”), w ramach programu emisji obligacji, zgodnie z którego warunkami Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych obligacji w wysokości 70.000.000 PLN (siedemdziesiąt milionów złotych). Pozytywna rekomendacja dla przewidzianych przez Zarząd czynności została ujęta w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 13 listopada 2023 r.
Emisja Obligacji przeprowadzona będzie na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244), w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”). Oferta Obligacji skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego).
Zobowiązania finansowe Emitenta:
a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 214 664 tys. PLN (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:
A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta:
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 161 897 tys. PLN
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 166 154 tys. PLN
B. szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Emitenta):
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 19%
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 21%
Zobowiązania finansowe skonsolidowane:
a) Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Emitent, tj. Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 30 września 2023 r.) wynosi 184 124 tys. PLN (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych).
b) Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych:
A. szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Emitenta:
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 130 268 tys. PLN
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 161 359 tys. PLN
B. szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Emitenta):
(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2023 r.: 17%
(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 18 grudnia 2024 r.: 20%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LOKUM DEWELOPER S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-148Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krawiecka1/101
(ulica)(numer)
+48 71 72 42 865+48 72 42 470
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
8992725235021677137
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-28Bartosz KuźniarPrezes Zarządu
2023-11-28Tomasz DotkuśWiceprezes Zarządu ds. finansowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej