Reklama
WIG81 829,96-0,14%
WIG202 414,82-0,14%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN3,99-0,04%
CHF / PLN4,50-0,33%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,12%
DAX17 732,63+0,31%
FT-SE7 662,18+0,42%
CAC 407 920,84-0,08%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,27+1,55%
ROPA WTI79,75+1,85%
ZŁOTO2 055,80+0,57%
SREBRO22,73+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ESOTIQ & HENDERSON: raport finansowy (2023-11-28 21:04)

ESPI | 22:04 28 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-28
ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSONLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-298Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Budowlanych31C
(ulica)(numer)
+48 58 728 48 00+48 58 728 48 01
(telefon)(fax)
sekretariat@esotiq.comesotiqhenderson.com
(e-mail)(www)
5833117220221133543
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-31 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 204 350181 63844 64438 745
Zysk/strata z działalności operacyjnej11 509 11 384 2 514 2 428
Zysk/strata brutto6 776 10 834 1 480 2 311
Zysk/strata netto5 039 9 187 1 101 1 960
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej17 413 -4 0263 804-859
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 243-6 418-708-1 369
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 7336 523-3 8741 391
Przepływy pieniężne netto, razem-3 563-3 921-778-836
Aktywa razem 138 719167 00029 92534 293
Zobowiązania77 742108 48116 77122 276
Zobowiązania długoterminowe22 21428 8634 7925 927
Zobowiązania krótkoterminowe 55 52879 61811 97916 349
Kapitał własny 60 97758 51913 15412 017
Kapitał zakładowy 2242244846
Liczba akcji 2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]2,73 4,91 0,60 1,05
Rozwodniona liczba akcji2 233 5002 233 5002 233 5002 233 500
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]2,26 4,11 0,49 0,88
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,3026,205,895,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]27,3026,205,895,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,20 2,00 0,26 0,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 201 843 179 241 44 097 38 234
Zysk/strata z działalności operacyjnej12 647 10 855 2 763 2 315
Zysk/strata brutto7 695 9 924 1 681 2 117
Zysk/strata netto6 018 8 422 1 315 1 797
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej18 004 -3 8663 933 -825
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 239-5 503-708-1 174
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 7156 646-3 8701 418
Przepływy pieniężne netto, razem-2 950-2 723-644-581
Aktywa razem 149 585 171 06032 269 35 127
Zobowiązania 79 372 105 141 17 122 21 590
Zobowiązania długoterminowe23 344 29 3135 036 6 019
Zobowiązania krótkoterminowe 56 028 75 828 12 086 15 571
Kapitał własny 70 213 65 919 15 146 13 536
Kapitał zakładowy 224 22448 46
Liczba akcji 2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Zysk/strata na jedną akcję zwykłą [w zł / EURO]3,26 4,30 0,71 0,92
Rozwodniona liczba akcji2 233 500 2 233 5002 233 500 2 233 500
Rozwodniony Zysk/strata na jedną akcję [w zł / EURO]2,69 3,77 0,59 0,80
Wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,44 29,516,78 6,06
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję [w zł / EURO]31,44 29,516,78 6,06
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [w zł / EURO]1,20 2,00 0,26 0,41

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe wg MSR 09.2023 20231128 sig.pdfRaport QSr - Q3.2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-28Adam Skrzypek
Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej