Reklama
WIG82 073,57+0,16%
WIG202 417,91-0,01%
EUR / PLN4,32+0,03%
USD / PLN3,99+0,04%
CHF / PLN4,51-0,11%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08-0,03%
DAX17 764,20+0,49%
FT-SE7 679,54+0,65%
CAC 407 926,05-0,02%
DJI38 996,39+0,12%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,09+1,33%
ROPA WTI79,39+1,39%
ZŁOTO2 049,09+0,24%
SREBRO22,67-0,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

DELKO S.A.: raport finansowy (2023-11-29 21:00)

ESPI | 22:00 29 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2023
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2023-11-29
DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A.Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-100Śrem
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gostyńska51
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
office@delko.com.plwww.delko.com.pl
(e-mail)(www)
785-10-03-396630306168
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-301 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-301 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-301 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
Dane skonsolidowane01.07-30.09.202301.07-30.09.202201.07-30.09.202301.07-30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów231 836226 89451 45347 480
Zysk_strata_z działalności operacyjnej7 18410 4971 5942 197
EBITDA11 22513 9412 4912 917
Zysk_strata_brutto7 2949 9961 6192 092
Zysk_strata_netto5 7467 9521 2751 664
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 5488 7522 3411 831
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 640-1 127-364-236
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 951-8 748-1 099-1 831
Przepływy pieniężne netto, razem3 957-1 123878-235
Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR0,480,660,110,14
30.09.2023 r.30.06.2023 r.30.09.2023 r.30.06.2023 r.
Aktywa razem345 077342 87974 44177 046
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania183 840187 49839 65842 131
Zobowiązania długoterminowe49 61045 40510 70210 203
Zobowiązania krótkoterminowe134 230142 09328 95631 929
Kapitał własny161 237155 38134 78234 915
Kapitał akcyjny5 9805 9801 2901 344
Liczba akcji11 960 00011 960 00011 960 00011 960 000
Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR13,4812,992,912,92
Dane jednostkowe01.07-30.09.202301.07-30.09.202201.07-30.09.202301.07-30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów113 274117 28625 14024 543
Zysk_strata_z działalności operacyjnej2 4582 405546503
EBITDA2 4822 429551508
Zysk_strata_brutto2 5902 294575480
Zysk_strata_netto2 0901 841464385
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 1781 391261291
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 10010 1272442 119
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-256-11 457-57-2 398
Przepływy pieniężne netto, razem2 0226144913
Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR0,170,150,040,03
30.09.2023 r.30.06.2023 r.30.09.2023 r.30.06.2023 r.
Aktywa razem160 318167 42034 58437 620
Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania40 62349 8158 76311 194
Zobowiązania długoterminowe1 9051 779411400
Zobowiązania krótkoterminowe38 71848 0368 35210 794
Kapitał własny119 695117 60525 82126 426
Kapitał akcyjny5 9805 9801 2901 344
Liczba akcji11 960 00011 960 00011 960 00011 960 000
Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR10,019,832,162,21

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad: poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcję
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
NBP ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego 01.07.2023-30.09.2023 - 1 EUR = 4,5058 PLN oraz na ostatni dzień każdego miesiąca analogicznego okresu 2022 roku - 1 EUR = 4,7787 PLN; poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną akcję
przeliczono według średnich kursów NBP ustalonych na dzień 30.09.2023 r.
- 1 EUR = 4,6356 PLN i dzień 30.06.2023 r. - 1 EUR = 4,4503 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK_Delko_Raport_QSr1_2023-2024_p.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 01.07.2023 - 30.09.2023 Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-29Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2023-11-29Mirosław Jan DąbrowskiWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej