Reklama
WIG82 172,36+0,28%
WIG202 424,70+0,27%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN3,98-0,26%
CHF / PLN4,51-0,10%
GBP / PLN5,04+0,03%
EUR / USD1,08+0,34%
DAX17 735,07+0,32%
FT-SE7 682,50+0,69%
CAC 407 934,17+0,09%
DJI39 087,38+0,23%
S&P 5005 137,08+0,80%
ROPA BRENT83,40+1,71%
ROPA WTI79,01+0,91%
ZŁOTO2 082,68+1,88%
SREBRO23,13+1,76%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

CDRL S.A.: Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wni

ESPI | 23:01 23 październik 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2023
Data sporządzenia: 2023-10-23
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Powzięcie informacji o postawieniu w stan wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta z siedzibą w Białorusi oraz złożeniu przez Dyrektora generalnego spółki zależnej wniosku o restrukturyzację do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 października 2023 r. powziął informację o postawieniu z dniem 20 października 2023 r. przez Alfa - Bank z siedzibą w Mińsku (dalej: Bank) w stan natychmiastowej (tj. 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma) wymagalności kredytu udostępnionego w ramach wielowalutowej odnawialnej linii kredytowej spółki zależnej od Emitenta LLC DPM z siedzibą w Białorusi (dalej: Spółka zależna). Kwota kredytu wymagalnego na dzień 20 października 2023 roku wynosi 3 950 000 USD. Powodem postawienia zobowiązania Spółki zależnej w stan natychmiastowej wymagalności jest występowanie oznak niewypłacalności, a także spadek wartości zabezpieczenia na skutek niewystarczającej ilości towarów w obrocie Spółki zależnej, będących zabezpieczeniem kredytu w postaci zastawu na tych towarach. Spółka zależna nie posiada płynnych środków pozwalających na spłatę kredytu w wyznaczonym terminie.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym został poinformowany przez Dyrektora Generalnego Spółki zależnej o złożeniu w jej imieniu do Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Mińsku wniosku o zapobieganie niewypłacalności i bankructwu zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 października 2023 r. przepisami białoruskimi. Przepisy te obligują zarządzających spółkami białoruskimi, pod rygorem subsydiarnej odpowiedzialności, po spełnieniu określonych w nich przesłanek niewypłacalności, do złożenia ww. wniosku w toku procedury poprzedzającej ewentualne ogłoszenie upadłości spółki. Wniosek ten zawiera opis środków koniecznych do zastosowania przez właściwe organy, celem uzyskania przez Spółkę zależną możliwości zapłaty wymagalnych należności wobec wierzycieli i możliwości kontynuowania działalności, w tym w obszarze zmiany umów z centrami handlowymi, ustalenia warunków działania linii kredytowej, podniesienia marży na towary oraz zawieszenia egzekucji zobowiązań z tytułu umów najmu.

Fakt żądania przez Bank natychmiastowej spłaty kredytu, a także zgłoszenie w imieniu Spółki zależnej wniosku o zapobieganie niewypłacalności i bankructwu, mogą skutkować brakiem możliwości uzyskania przez Emitenta od Spółki zależnej zapłaty wymagalnych od niej należności za sprzedaż towarów w jakiejkolwiek części.
Do dnia publikacji niniejszego raportu, Emitent dokonał odpisu aktualizującego całą wartość udziałów w Spółce zależnej oraz jej aktywów trwałych, w tym wartości firmy na łączną kwotę 54,7 mln zł, o czym informował w raportach bieżących ESPI nr 8/2022 z dnia 7 marca 2023 r. , ESPI nr 17/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. oraz ESPI nr 8/2023 z dnia 27 września 2023 r.
Ponadto na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada należności od Spółki zależnej w łącznej kwocie 9,2 mln zł, które zostały objęte odpisem aktualizującym w kwocie 4,3 mln zł. Na dzień 30 września 2023 roku Emitent prognozuje zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości o kwotę 1,7 mln zł, w wyniku czego wartość nieodpisanych należności wyniesie 3,2 mln zł.

Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną, mając na uwadze możliwe skutki postawienia w stan natychmiastowej wymagalności kredytu Spółki zależnej oraz wszczęcia procedury związanej z zapobieganiem niewypłacalności i bankructwu zgodnie z obowiązującymi przepisami białoruskimi, tj. konieczność zwiększenia odpisów aktualizujących wartość należności a także możliwą utratę kontroli nad Spółką zależną w przypadku złożenia przez Dyrektora generalnego Spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości, co będzie miało miejsce, jeśli planowane działania restrukturyzacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-10-23Marek DworczakPrezes Zarządu
2023-10-23Tomasz PrzybyłaWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej