Reklama
WIG81 785,83-0,19%
WIG202 416,85-0,05%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN3,99+0,00%
CHF / PLN4,50-0,37%
GBP / PLN5,04-0,01%
EUR / USD1,08+0,07%
DAX17 745,11+0,38%
FT-SE7 669,65+0,52%
CAC 407 931,70+0,05%
DJI38 970,70-0,07%
S&P 5005 096,27+0,52%
ROPA BRENT83,12+1,37%
ROPA WTI78,67+0,47%
ZŁOTO2 051,90+0,38%
SREBRO22,67-0,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BIG CHEESE STUDIO S.A.: raport finansowy (2023-11-28 20:04)

ESPI | 21:04 28 listopad 2023

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
innych emitentów
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-11-28
BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
90-525Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska143
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług8 00319 1931 7484 094
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 46414 3345383 058
EBITDA*2 85114 5726233 108
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem2 03115 5284443 312
Zysk (strata) netto 2 36814 2995173 050
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 81910 3621 0532 210
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(131)(34)(29)(7)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(11 369)(8 311)(2 484)(1 773)
Przepływy pieniężne netto – razem(6 680)2 018(1 459)430
Liczba akcji na 30.09.4 135 0004 135 0004 135 0004 135 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,573,460,130,74
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.09.5,056,431,101,37
na 30.09.2023na 31.12.2022na 30.09.2023na 31.12.2022
PLN`000PLN`000EUR`000EUR`000
Aktywa / Pasywa razem22 62532 2074 8816 867
Aktywa trwałe1 6041 315346280
Aktywa obrotowe21 02130 8924 5356 587
Kapitał własny 20 89829 5704 5086 305
Zobowiązania razem1 7272 637373562
Zobowiązania długoterminowe6411 017138217
Zobowiązania krótkoterminowe1 0861 620234345

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na dzień 30 września 2023 r. – 4,6356 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,

- pozycje skróconego śródrocznego rachunku zysków i strat oraz skróconego śródrocznego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2023 r. – 4,5773 PLN/EUR oraz od 1 stycznia do 30 września 2022 r. – 4,6880 PLN/EUR.

*EBITDA liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
BCH_SF 2023 Q3.pdfRaport 2023 Q3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-11-28Rafał SzymańskiCzłonek ZarząduRafał Szymański

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej