Reklama

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BIG CHEESE STUDIO S.A.: Powołanie Członka Zarządu Big Cheese Studio S.A. (2023-10-05 21:44)

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2023
Data sporządzenia: 2023-10-05
Skrócona nazwa emitenta
BIG CHEESE STUDIO S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Big Cheese Studio S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Big Cheese Studio S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 5 października 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Rafała Szymańskiego, w skład Zarządu Spółki (na Członka Zarządu Spółki) ze skutkiem od dnia 5 października 2023 roku od godziny 14:00.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Rafał Szymański jest producentem i programistą gier z 10-letnim stażem. Jest współtwórcą serii gier Farm Manager. Dysponuje ponad 10-letnim doświadczeniem komercyjnym jako programista, a 9-letnim doświadczeniem jako wspólnik i prezes zarządu Cleversan Games Sp. z o.o. Od 2020 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Sim Farm S.A. należącej do grupy PlayWay. Jest absolwentem Informatyki Stosowanej na Politechnice Łódzkiej na specjalnościach Technologie Gier i Symulacji Komputerowych oraz Sztuczna Inteligencja i Inżynieria Oprogramowania.

Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej to:

• 10.2020 - obecnie Sim Farm S.A. Prezes Zarządu, producent, programista

• 06.2014 - obecnie Cleversan Games Sp. z o.o.
Prezes Zarządu i współzałożyciel, producent, programista

• 05-2014 – 11.2014 mBank S.A.
.NET Developer

• 08.2012 - 04.2014 - Paplus International Sp. z o.o.
.NET Developer

• 06.2011 - 06.2012 CADexpert
.NET Developer

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Rafał Szymański nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, za wyjątkiem:
1. spółki Cleversan Games Sp. z o. o. (KRS nr 0000516722), w której jestem wspólnikiem oraz pełnię funkcję Prezesa Zarządu;
2. spółki Sim Farm S.A. (KRS nr 0000786026), w której pełnię funkcję Prezesa Zarządu oraz jest akcjonariuszem


Pan Rafał Szymański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BIG CHEESE STUDIO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-525Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wólczańska143
(ulica)(numer)
+48 516 001 111
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213795368368343870
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-10-05Jakub RafałPrezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI

Komunikaty ESPI ze spółek Giełdy Papierów Wartościowych GPW


Reklama

Czytaj dalej